اهمیت عوامل محرک در ایجاد میگرن:

۷۴

 

مطالعات جدید نشان می دهد که عوامل محرکه بروز میگرن با اورا انقدرها هم که تصور می شود قدرتمند نیستند .اوراهای بینایی میگرن بیشتر شامل جرقه و انوار نورانی جلوی چشم هستند.دکتر جس السن مسئول این پروژه تحقیقاتی در دانشگاه کپنهاگ در دانمارک می گوید که افراد میگرنی با اورا این گونه اموزش دیده اند که از طیف بسیار وسیعی از خوراکی ها و رفتارهای روزانه اجتناب کنند و این محدودیت و معذوریت های زیادی برای انها بوجود می اورد که می تواند بدون علت کافی زندگی رزمره انها را تحت شعاع قرار دهد.بیشترین عوامل تشدید کننده شناخته شده عبارتند از:نور درخشان-محرکات هیجانی و فعالیت های فیزیکی شدید که برخی از انها اجتناب ناپذیر بوده و حتی با توقف فعایت روزمره هم ممکن است ایجاد شوند.در این مطالعه تعداد 27 فرد مبتلای به میگرن با اورا که قبلا با محرکات نورانی شدید و یا تابش نورهای جرقه مانند ویا فعالیت فیزیکی بالا حمله میگرنی پیدا می کردند مورد بررسی قرار گرفتند.انها را در معرض محرکات یادشده برای بروز حملات میگرنی قرار دادند.انها را یا در مسیر یک پیاده روی دو مانند شدید و یا پازدن دوچرخه تارسیدن به 80 در ضربان قلبی پایه قرار دادندویا در معرض انوار نورانی شدید و تابش سریع و یا جرقه مانند به مدت 30تا 40 دقیقه قرار دادند.و در هر حال حدود 3-4 ساعت بعد از انواع محرکان یادشده از نظر احتمال بروز حملات میگرنی دنبال شدند..11نفر از انها بعداز در معرض نور قرار گرفتن و یا ورزش شدید حملات میگرن با اورا و 11 نفر دیگر هم بعد از محرکات فوق میگرن بدون اورا پیدا کردند.هیچکدام بعد از محرک نورانی تنها میگرن با اورا پیدا نکردند.
دکتر السنOlesen می گوید که مطالعه ما نشان می دهد که اگر فردی به مدت3ماه در معرض محرکات محتمل برای بروز حمله میگرنی قرار گیرد و حمله ای رخ ندهد در انصورت دیگر موردی برای اجتناب از ان محرک وجود ندارد.
دکتر پزشک ارشد نورولژی در دیدگاهی تفسیر کونه در باره این نحقیق می گوید که
نکات فراوانی در باره این محرکات در میگرن وجود دارد ,مثلا وی اشاره می کند که شاید فارغ از مساله محرکات مربوطه این واکنشها در واقع از سوی مغز در مراحل اولیه تغییرات عروق مغزی رخ می دهد.شاید خود فعالیت فیزیکی و در معرض نور قرارگرفتن به سادگی یک واکنش خود مغز در قبال حساسیت و بروز حمله میگرنی باشد.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین