ادامس و سردرد

۱,۴۹۹

در پاره ای انواع سردرد کودکان می توان با خودداری از جویدن ادامس انرا کنترل کرد. برخی مطالعات نشان می دهد که جویدن  زیادی ادامس نه از طریق خوردنAspartam مقدار زیادی اسپارتام که قبلا گمان می رفت علت سردرد باشد بلکه از راه فشار غیر متعارف به مفاصل تامپوروماندیبولار TMJ قادر به ایجاد سردرد است.

انها معتقدند که فشار اضافه وارده علت سردرد است نه مقدار اسپارتام که در سودا و مواد غذایی دیگری هم هست و نمی تواند علت سردرد باشد.

انها توصیه می کنند در مورد عادات جویدن ادامس و امثال ان بررسی و سئوالات لازم انجام شود و اگر معاینه عصبی طبیعی بود و ادامس جویدن انها برقرار بود باید قبل از انجام تستهای اعصاب گرانقیمت و نیز تجویز داروبه انها توصیه قطع جویدن ادامس داد تا نتیجه مشخص گردد.

محققین این مطالعه علمی بیان می کنند که انها سالها ارتباط بین جویدن ادامس و سردرد را در تجربیات بالینی خود داشته اند.

برای این مطالعه تعداد 30 نوجوان که 25 نفر انها دختر بودند بین سنین 6 تا 19 سال بوده و حملات دوره ای و یا مزمن سردرد داشته و روزانه هم ادامس می جویدند که 60درصد انها سردرد میگرنی و 40% هم سردرد کششی تشخیص داده شده بودند.

به انها پرسشنامه هایی در باب مسائل طبی و مغزواعصابی و نیز تاریخچه سردرد و وقوع ان در خانواده و عوامل مجرکه ان داده شد و برپایه سابقه جویدن ادامس بیماران به 4 گروه تقسیم شدند.

یکساعت در روز

1-3 ساعت جویدن ادامس در روز

تا3- 6 ساعت و بیش از 6 ساعت جویدن ادامس در روز

به انها توصیه شد که یکماه از جویدن ادامس خودداری کنند:26 نفر جواب دادند که 19 نفر کاملا قطع سردرد و 7 نفر هم درجاتی از کاهش دفعات و زمان سردرد نشان دادند.

4 نفر هم جواب ندادند.زمان علایم قبل از قطع استعمال ادامس در نتایج تست تاثیری نداشت.برخی کودکان که با قطع جویدن ادامس سردردشان بهبود یافت تا 6 سال هم سابقه سردرد داشتند.

سپس از انها درخواست شد که جویدن ادامس را به اندازه قبل از قطع ان از سر گیرند که تمتم 20 تا از 26 نفری که با قطع چویدن ادامس بهبود سردر داشتند مجددا با سردرد به همان شدت و دفعات قبلی برگشتند.

تحقیقات نشان می دهد که عوامل محرک سردرد عبارتند از: صدا-نور-استرس-عطریات-هوا-عادت ماهانه -سفرهای مکرر-بیخوابی و اختلال خواب و در کودکان علاوه بر انها بازی های کامپیوتری-سروصداهای محیط بیرون-در معرض دود سیکار بزرگترها و نیز قرائت کتابهای مدرسه هم می باشند.

فشارهای مکانیکی به مفاصل فک در بروز سردرد بسیار دخیل است و این فشار ها با ادامس جویدن و برخی دیگر عادات دهانی مانند جویدن ناخنها و نیز دندان قروچه ایجاد می شود.

زمان و سابقه ادامس جویدن در این جریان به اندازه خود فعل جویدن تاثیری نداشت و در واقع قطع ان به صورت قابل توجهی سردرد را متوقف می کرد.

محققین این مطالعه از بیان زمان حداکثر و یا مقدار مجاز ادامس جویدن خودداری کرده و بیان داشتند که حتی یکساعت در روز جویدن ادامس در ایجاد سردرد دخیل بود.

انها ابراز می کنند که علاوه بر زمان و میزان جویدن ادامس عوامل دیگری مانند مختصات تشریحی صورت و فک و حتی شاید عوامل ژنتیکی بروز سردرد در این رابطه دخیل باشند.لذا توصیه ان است که هر فردی که با سردردهای حمله ای و یا طولانی مواجهه شده و ادامس هم می جود برای زمان طولانی جویدن ادامس را بدون توجه وقت و مقدار ان  قطع کند.در اینصورت قطع سردرد برابر است با مسئول بودن ادامس جویدن در بروز ان سردردها.

Pediatr Neurol. 2013;50:69-72. Abstract

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین