اختلالات عاطفی و ضربه های روحی کودکی و میگرن در بزرگسالی

۷

بررسی های تازه نشان می دهد که سو استفاده های عاطفی در کودکی باعث بروز احتمال سردردهای میگرنی بیشتری در بزرگسالی نسبت به سردردهای کششی می شود.در ان افرا حتی بروز سردردهای مختلط تیپ کششی و میگرنی بیشتر است.سواستفاده های جنسی و نیز ضربات عاطفی و بی توجهی های رفتاری دوران کودکی همگی در این فرایند موثر هستند.لذا پرسشنامه های در این زمینه برای ارزیابی بهتر بیماران با سردردهای میگرنی برای درمان بهتر انها به مثابه یک پدیده وسیع تر و نه تنها سردرد موثر تر و کارامدتر خواهد بود.

published online December 24 inNeurology.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین