5 عامل محرک در ایجاد بیماری ام اس

۷۱

ms22

دکتر ارون میلر استاد بیماری های مغز واعصاب در دانشکده پزشکی ایکندر مونت سینایی در نیویورک و نیز رئیس مرکز تحقیقات ام اس در دانشگاه مونت سینایی نیویورک که در کنگره 2013 اروپایی  ام اس در گپنهاگ دانمارک حضور یاقته بود مقاله خود را در رابطه با عوامل مستعده و نیز همه گیر شناسی ام اس اختصاص داده که خلاصه ان به شرح یزر است:

در سالهای گذشته در سخنرانی های خود عوامل 3 گانه کمبود ویتامین دی-سیگار و عفونت با ویروس اپشتاین بار را به عنوان عوامل دخیل در ابتلای به ام اس ذکر کرده و در اینجا تجربیات دیگران را هم به دست خواهیم اورد.

دکتر البرتو اشریو از بوستون امریکا در یک تحقیق وسیع در مورد نقش کمبودویتامین دی در تشدید و بروز علائم بیماری ام اس مطالعه کرده و تاثیر اینترفرون بتا یک بی beta interferom beta 1-b را در افراد با clinically isolated syndrome تست کرده و میزان ویتامین دی انها را در مراحل بسیار اولیه بیماری تعیین کرده و مشاهده کرده که انهایی که میزان ویتامین دی بیشتری در خون خود داشتند در تبدیل عارضه سندرم منفرد بالینی خود به ام اس قطعی کمتر مستعد بوده و در انها فعالیت ضایعات در ام ار ای و تعداد و حجم انها هم کمتر بوده و اتروفی مغزی و تشدید سیر بیماری در انها کند تر بوده و خلاصه وضعیت بهتری داشته و این در تعیین و اثبات نقش ویتامین دی در این بیماری بشمار می رود.

در تحقیق دیگری به ارزیابی میزان ویتامین دی در افرادی که داروی خوراکیفینگولیمود را می گرفتتند پرداخته شد و دیده شد انهایی که سطح سرمی بالاتری داشتند پاسخ بهتری به دارو داده و نیز عود حملات سالانه کمتری داشتند و این بازهم ارنباط بین ام اس و سیر بیماری را با ویتامین دی تایید می کند در شرایطی که اطلاعات مستندی در باب تاثیر بالینی مکمل  ویتامین د در در سیز بیماری وجود ندارد.

مورد بعدی به تاثیر و نقش سیگار در این بیماری اشاره دارد هرچند شواهد در این زمینه به شدت ویتامین دی نیست.مطالعه هداشتروم و همکاران در این زمینه مستند است و در ان سن شروع استعمال سیگار مهم نیست به عبارت دیگر فارغ از ان که در چه سنی فرد اغاز به سیگار کشیدن می کند ریسک او برای ابتلای به ام اس بالاتر است.اما تعداد سیگار مهم بود و این رابطه در اقایان بیشتر و نسبت به زنان 3 به 1/5 بود و قطع سیگار مهم بود اما 10سال طول می کشید تا ریسک به طبیعی برسد.

در باره تاثیر ویروس ابشتین بار در ابتلای به ام اس مطالعه دکتر جون لانمن  June Lunemannمرجع است و حکایت از وثر بودن ابتلای به عفونت بالینی مونونوکلئوزیس در امادگی به ام اس دارد عیار بالای انتی بادی در بیماران ام اس به ویروس ابشتاین بار موید ان است.

برخی اطلاعات تازه که توسط دکتر فارزFarez و همکارانش ارائه شده است به تاثیر مصرف سدیم در این بیماری دلالت دارد.

انها افراد بیمار را از نظر میزان نمک مصرفی به 3 گروه تقسیم کردند:

1-مصرف کمتر از 2 گرم در روز

2-مصرف متوسط یعنی 2تا 4/8 گرم در روز

3-مصرف بالای 4.8 گرم در روز

نتیجه تحقیق ان بود که افراد با دریافت نمک بالاتر استعداد بیشتری داشتند و حتی در یافت کنندگان نمک متوسط از انهایی که نمک کمتری از 2 گرم در روز مصرف می کردند بیشنر علایم را پیدا می گردند اما ارتباط مستقیمی بین میران سدیم خون و علائم بالینی ام اس نبود.

محققین دیگری در این کنفرانس در رابطه با وزن بالاتر و ابتلای بیشتر سخن گفته و دانشمند دیگری از هاروارد در یک بررسی علمی شیوع بیشنر ام اس را درافراد با وزن بالاتر ودرواقع ایپوکاینAdipokine های بالاتر از جمله Leptin لپتین گزارش کرده است.

دستورالعمل هایی برای تعیین و تدوین شناخت ریسک فاکتورهای ابتلای به ام اس در دستور کار است در عین حال که هیچیک از عوامل گفته شده علت بیماری نیستند و در واقع همراهی با ام اس دارند و گزارشی هم که کنترل و تصحیح انها در بهبود و یا تخفیف علایم بیماری دخیل باشد در دست نیست و باید در انتظار مطالعات بیشتری بود.

References

  1. Ascherio A, Munger K, White R, et al. Vitamin D as a predictor of multiple sclerosis activity and progression. Program and abstracts of the 29th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis; October 2-5, 2013; Copenhagen, Denmark. Abstract 101.
  2. Hedstrom AK, Hillert J, Olsson T, Alfredsson L. Smoking and multiple sclerosis susceptibility. Program and abstracts of the 29th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis; October 2-5, 2013; Copenhagen, Denmark. Abstract 118.
  3. Rotstein DL, Healy BC, Malik MT, et al. The effect of vitamin D on disease activity in multiple sclerosis patients on fingolimod. Program and abstracts of the 29th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis; October 2-5, 2013; Copenhagen, Denmark. Presentation 419.
  4. Lunemann J. EBV and MS. Program and abstracts of the 29th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis; October 2-5, 2013; Copenhagen, Denmark. Abstract 116.
  5. Farez MF, Quintana FJ, Correale J. Sodium intake is associate with increased disease activity in multiple sclerosis. Program and abstracts of the 29th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis; October 2-5, 2013; Copenhagen, Denmark. Abstract 119.
  6. Bove R, Musallam A, Healy BC, et al. Adiposity markers are associated with disease severity in early relapsing remitting multiple sclerosis. Program and abstracts of the 29th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis; October 2-5, 2013; Copenhagen, Denmark. Abstract 119.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین