چگونگی اسیب مغزی بواسطه حشیش

0 ۱۱۸

 

has
یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که چگونه کانابینوئیدهای موجود در ماری جوانا گیرنده‌های میتوکندری در مرکز حافظه مغز را فعال کرده و سبب فراموشی می‌شوند.
به گزارشمدیکال نیوز تودی، این پژوهش می‌تواند به درمان‌های جدیدی منجر شود که گیرنده‌های کانابینوئید را بدون داشتن عوارض جانبی هدف قرار می‌دهند.
کانابینوئیدها مواد شیمیایی موجود در ماری جوانا هستند.
به گزارش موسسه ملی سوء استفاده از مواد مخدر (NIDA)، در ماری جوانا بیش از 100 کانابینوئید ، از جمله ترکیب اصلی روانگردان دلتا 9 تتراهیدروکانابینول (THC) وجود دارد.
این کانابینوئیدها از نظر ساختار شبیه به کانابینوئیدهایی هستند که مانند آناندامید در بدن به طور طبیعی بوجود می‌آیند.
کانابینوئیدهایی که به طور طبیعی در بدن بوجود می‌آیند نقش انتقال دهنده‌های عصبی را داشته و سیگنال‌ها را بین سلول‌های عصبی یا نورون‌ها منتقل می‌کنند و بر مناطق مختلف مغز از جمله مناطقی که مسئول احساسات، حرکت، هماهنگی، ادراک حسی و حافظه و تفکر هستند تاثیر می گذارند.
از آنجا که THC و سایر کانابینوئیدهای موجود در ماری جوانا و فرم‌های مصنوعی آن شبیه به کانابینوئیدهای طبیعی عمل می‌کنند، قادر به اتصال به گیرنده‌های کانابینوئید واقع در سلول‌های عصبی و فعال سازی نواحی خاصی از مغز هستند.
در نتیجه، کانابینوئیدها عملکرد طبیعی مغز را تغییر داده و باعث بسیاری از اثرات جسمی و روانی منفی می‌شوند که یکی از آنها از دست دادن حافظه است.
محققان در این پژوهش نشان داده اند که THC می‌تواند بر عملکرد هیپوکامپ(ناحیه ای از مغز که مسئول تشکیل خاطرات است) تاثیر بگذارد.
در این پژوهش جدید، دکتر مارسیکانو و تیمش به کاوش درباره رابطه بین کانابینوئیدها و از دست دادن حافظه پرداختند
در سال های اخیر، محققان کشف کردند که یک گیرنده کانابینوئید به نام CB1 در میتوکندری سلول های عصبی واقع شده است .میتوکندری به عنوان “موتورخانه” سلول‌ها شناخته شده و قند، چربی و پروتئین دریافتی از مواد غذایی مصرفی ما را به انرژی و حرکت تبدیل می‌کند.
محققان همچنین دریافتند که گیرنده‌های کانابینوئید CB1 در میتوکندری مسئولیت تنظیم فرآیندهای حافظه را برعهده دارند.
در این پژوهش دکتر مارسیکانو و همکارانش با استفاده از انواع روش‌های نوآورانه دریافتند که گیرنده‌های CB1 در میتوکندری نورون‌های هیپوکامپ وجود دارد و کانابینوئیدها آنها را فعال کرده و موجب از دست رفتن حافظه در فرد می‌شوند.
به عبارت ساده تر، این پژوهش نشان می‌دهد که گیرنده‌های کانابینوئید CB1 در میتوکندری فرآیندهای حافظه را با تنظیم سوخت و ساز انرژی میتوکندری کنترل می‌کنند
این پژوهشگران در نهایت به این نتیجه رسیدند که از بین بردن ژنتیکی گیرنده CB1 از میتوکندری در هیپوکامپ، مانع از دست دادن حافظه می‌شود.
همچنین جنبش میتوکندری و مهار سیگنالینگ عصبی ناشی از کانابینوئیدها را کاهش می‌دهد.
یافته‌های این پژوهش در مجله Nature به چاپ رسیده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین