پیشرفت های ساخت اندام طبیعی

0 ۵۵

 

محققان دانشگاه هاروارد فرآیند سیستماتیک ساخته شدن اندام کامل توسط یک سلول را شناسایی کردند.

محققان تمام سلول هایی که در رشد جنین ماهی های زبرا و قورباغه نقش داشتند را مورد بررسی قرار دادند. در واقع محققان با استفاده از فناوری جدید InDrops برای برچسب گذاری سلول ها توانستند تمام سلول ها و سرنوشت هریک از سلول هایی را که در 24 ساعت اول تشکیل حیات پا به عرضه ظهور گذاشتند، ردگیری کنند و دریافتند در جریان تبدیل سلول های جنین به سلول های جدید، در چه زمانی، چه کیفیاتی در آن ها تغییر می کند.
این بررسی شامل ردگیری توالی بیش از 200 هزار سلول در دو گونه مورد آزمایش بود. با ردگیری توالی سلول های واحد محققان می توانند در طول یک روز اطلاعاتی را درباره عملکرد سلول ها در آغاز شکل گیری حیات به دست آورند که با استفاده از روش های دیگر نیاز به سال ها تحقیق دارد. بخشی از این اطلاعات مربوط به نحوه تغییر ویژگی های سلول ها در جریان تبدیل آن ها از یک وضعیت عمومی به وضعیت های خاصی است که کمتر مورد شناسایی و تحقیق قرار گرفته آند.
به اعتقاد محققان نتایج این تحقیقات در توسعه روش های درمانی جدید برای انواع بیماری ها کارآیی دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین