نیکوتین و اسکیزوفرنی

0 ۹۹۷

زمانی که افراد مبتلا به اسکیزوفرنی سیگار می کشند، ممکن است بدون این که متوجه باشند در حال درمان خود باشند و درمانهای آینده برای بیماری های روانی امکان دارد که براساس سیگار الگوسازی شوند.

یک تیم بین المللی از دانشمندان میگویند که این مسئله ممکن است بیانگر این باشد که چرا بسیاری از افراد اسکیزوفرنی زیاد سیگار میکشند. نیکوتین اعتیادآور در سیگار، به منطقه ای از مغز آنها که به دلیل بیماری شان کم کار می شود، کمک میکند. پژوهشگران همچنین به یک جهش ژنتیکی خاصی اشاره میکنند که علت این کم کاری است و میتواند در دیگر بیماری های روانی هم اتفاق بیافتد. یک مطالعه در Nature Medicine بر این امر دلالت دارد که این یافته ها میتوانند توسعه برخی از داروهای آینده را هدایت کنند.

به گزارش  وبسایت دانشگاه کلرادو، اساس آزمایش آنها چیزی بود که hypofrontality نامیده میشود، که درواقع فعالیت کاهش یافته در قشر پیش پیشانی مغز است که منجر به یک سری مسائل شناختی از جمله مشکلاتی در حافظه و تصمیم گیری می شود. دانشگاه کلرادو در اعلامیه ای اظهار داشت که دانشمندان موسسسه پاستور در پاریس و دانشگاه کلرادو در بولدر با مطالعه موشها نشان دادند که جهش ژنتیکی CHRNA5 که سابق بر این نشان داده شده است که با خطر بروز بیشتر  اسکیزوفرنی مرتبط است، با فعالیت کاهش یافته فوق الذکر در لوب پیشانی نیز مرتبط است. آنها همچنین اظهار میدارند که نیکوتین این مشکل را حداقل در موشها برعکس میکند، زیرا موادشیمیایی اعتیادآور در گیرنده های مناطقی از مغز اثر میکنند که نقش کلیدی در عملکرد شناختی سالم دارند.

دانشگاه کلرادو خاطرنشان کرد که وقتی موشهای با ویژگی های اسکیزوفرنی به صورت هرروزه نیکوتین دریافت کردند فعالیت کاهش یافته مغزشان در کمتر از دو روز افزایش یافت. و در کمتر از یک هفته این فعالیت به صورت بهنجار درآمد.

این حقیقت که مصرف مداوم نیکوتین hypofrontality را بهنجار میکند، خبر خوبی برای دکترهایی است که در جستجوی راه های جدید برای بهبود عمکلرد مغز در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی هستند. مطالعه حاضر با اضافه کردن اینکه این مسئله توجیه کننده مصرف خیلی بالای سیگار در این بیماران است اظهار میدارد که مصرف نیکوتین ممکن است یک استراتژی درمانی برای درمان اسکیزوفرنی باشد.

یک نظر اجمالی بر اسکیزوفرنی

اسکیزوفرنی یک مشکل سلامتی روانی مزمن است که موجب طیفی از نشانگان روانشناختی متفاوت میشود.

از نظر شدت در حد متوسط است، از نظر شیوع بیشتر در بین اعضای خانواده رواج دارد و از نظر هزینه های تحمیل کننده در حد متوسط است.

بر اساس اعلامیه دانشگاه کلرادو، بین ۸۰ تا ۹۰ درصد از افراد اسکیزوفرنی سیگار میکشند و درمان های بالقوه در این زمینه میتواند درمانهایی باشد بر پایه نیکوتین ولی بدون ایجاد اعتیاد!

مزایای یافته های حاضر میتواند فراتر از اسکیزوفرنی باشد چرا که hypofrontality مسئله ای است که در دیگر مشکلات سلامت روان مثل اعتیاد، بیش فعالی و اختلال دوقطبی هم رخ میدهد.

جری ستیتزل، پژوهشگری از بولدر در اعلامیه دانشگاهیش میگوید:اساساً نیکوتین میتواند نقش جبران کننده برای این اختلال ژنتیکی داشته باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین