نقش استرس در تقلیل بخش حافظه ای مغز

0 ۱

8
در یک مطالعه تحقیقی که توسط دکتر Carl M. Anderson و همکاران او در کنگره روانپزشکی مبتنی بر زیست شناسی در 2016 بر گذارشد نشان داده شده که سورفتار و تربیت در برخی مقاطع خردسالی با میران حجم و اندازه بعضی از نقاط مغز در سنین بالاتر ارتباط دارد.ان نواحی مفزی برای کنترل هیجان و رفتار اهمیت دارند و ازطریق کاهش ایجاد سیناپس و ارتباط و یا از طریق نقس در سیاپس های ایجاد شده و اختلال در تولید ارتباط با سیناپس های دیگر در سنین قبل ازبلوغ باعث ایجاد مشکلات می شود.در کنار ان سورفتار و بر توجهی و سواستفاده از کودک به عدم رشد حجم مغزی هم مربوط می شود.در مراحل اولیه رشد کودک چنان اسیب هایی به عدم رشد کافی نیمکره چپ و پس از ان به اسیب نیمه راست مغز مربوط می شود.اسیب فیزیکی شدید در حوالی سن 3 سالگی به ناحیه قشر مغزی در ناحیه وانترومدیال پرفرونتال جنس مونت صدمه می زند.در همان سنین و نیز 8سالگی در جنس مذکر به همان نواحی در سمت چپ و درسنین 7 و 12سالگی به نواحی یادشده در طرف راست اسیب می زند.در زنان اسیب فریکی به ناحیه دورسولنتریور سینگولیت در حوالی سنین 5سالگی و بی توجهی روحی و عاطفی در حوالی سنین 7 و 11سالگی ضایعه درست می کند. عوارض روحی و عاطفی در سنین 15 و 16 سالگی و سواستفاده فیزیکی توسط یک همسال در حوالی 10 سالگی منجر به ضایعات کوچک تر در همان نواحی در سمت راست می شود.در پسران هم صدمه فیزیکی در سنین 3سالگی و اسیب روحی و عاطفی در سنین بالتر به اسیب همان نواحی در سمت چپ و راست به ترتیب منجر می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین