نخست وزیر چین رشد اقتصادی قوی برای کشور می بیند

۱

لی کانچانگ، نخست وزیر چین، در لندن – ۲۸ خرداد ماه (۱۸ ژوئن)

لی کانچانگ، نخست وزیر چین، می گویداقتصاد چین فرود سختی نخواهد داشت و در دراز مدت رشد متوسط تا بالایی را حفظ خوهد کرد.

نخست وزیر چین که روز چهارشنبه، ۲۸ خرداد ماه (۱۸ ژوئن)  طی دیداری از لندن این سخنان را ابراز داشت، گفت، وی انتظار دارد اقتصاد چین، که پس از ایالات متحده دومین اقتصاد جهان بشمار می رود، دستکم رشدی معادل ۷ و نیم درصد داشته  و شاخص قیمت مصرف کننده آن بیش از ۳ و نیم درصد رشد نکند.

او گفت، پکن نمی خواهد به «محرک قوی» متوسل شود، اما برای اطمینان از رشد مورد انتظار حاصل شود، به اقدامات هدفمندی تکیه خواهد کرد.

لی کانچانگ گفت، «صحبت هایی شده است و گفته می شود که اقتصاد چین در حال کند شدن است، و نگرانی هایی بوجود آمده مبنی بر اینکه شاید اقتصاد چین با سر بزمین بخورد. من در اینجا با صراحت اعلام می کنم و بر این نکته بسیار قاطعانه می ایستم که چنین چیزی ابدا اتفاق تخواهد افتاد.»

او گفت، «من معتقدم که اقتصاد چین در دراز مدت نرخ رشد متوسط تا بالایی را حفظ خواهد کرد. بنابراین حداقل نرخ رشد مورد انتظار می رود ۷.۵ درصد است برای اطمینان از ایجاد شغل و سقف رشد شاخص تورم مصرف کننده که از ۳.۵ درصد بالاتر نخواهد رفت، به طوری که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار نمی دهد.»

نخست وزیر چین اضافه کرد، «در حال حاضر ما توانایی حفظ چنین رویکرد هدفمندی را داریم، به محرک قوی متوسل نمی شویم، اما از مقررات هوشمندانه و هدفمند برای حصول اطمینان از ثابت ماندن شاخص های عمده اقتصادی، از جمله ۷.۵ درصد هدف رشد، و نرخ پایدار در آینده، استفاده می کنیم.»

قرار است کشور اروپایی یونان، که به عنوان عضو حوزه یورو بر لبه ورشکستگی قرار دارد، روز پنجشنبه، به امید جلب سرمایه گذاری چینی ها، برای لی فرش قرمز بیاندازد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.

× ثبت نوبت آنلاین