مغز استخوان و حافظه

0 ۵

یافته های مطالعه گروهی از محققان آمریکایی نشان می دهد پیوند مغز استخوان از موش های آزمایشگاهی جوان به موش های پیر مانع از افول توانایی های شناختی و تثبیت حافظه و قدرت یادگیری می شود. این مطالعه یافته های مدل دیگری را تایید می کند که کاهش سطح توانایی های شناختی را تا حدی به سلول های خونی پیر نسبت می دهد؛ سلول هایی که در مغز استخوان تولید می شوند. 
«هلن گودریج/Helen Goodridge» استاد و عضو هیات علمی مرکز علوم پزشکی و زیست پزشکی سدار سینا در لس آنجلس آمریکا می گوید: در حالیکه مطالعات پیشین نشان داده بود تزریق خون از موش های جوان می تواند مانع از افول توانایی های شناختی شود؛ هنوز سازوکار این واقعیت علمی را نمی دانیم. اما اکنون یافته های مطالعات ما نشان داد پاسخ در مختصات سلول های خونی جوان است.
وی ادامه داد: اگر تحقیقات بیشتر همین یافته ها را در نمونه های انسانی تایید کند، راهکاری برای طراحی درمان در جهت کاهش سرعت پیشرفت بیماری های تحلیل برنده عصبی شامل آلزایمر پیش روی ما گشوده خواهد شد.
بر اساس این گزارش، در مطالعه یادشده موش های 18 ماهه از موش های 4 ماهه و دسته دیگر از موش های همسن خود پیوند مغز استخوان دریافت کردند، شش ماه بعد هر دو گروه تحت آزمایش های مختلف از جهت سطح فعالیت و یادگیری همچنین حافظه کاری و هندسی قرار گرفتند. عملکرد موش هایی که پیوند مغز استخوان را از موش های جوان گرفته بودند، بسیار بهتر از موش هایی بود که از موش های پیرتر پیوند شده بود. 
این گروه تحقیقاتی سپس ناحیه هیپوکامپ در مغز موش ها را بررسی کردند. ارتباطات مغزی در موش هایی که پیوند مغز استخوان از موش های جوان گرفته بودند، بهتر از موش هایی بود که از موش های پیر پیوند مغز استخوان شده بودند. 
کلیو اسوندسن/Clive Svendsen یکی از همکاران این طرح نیز گفت: ما وارد دوره ای می شویم که سالمندان در جمعیت جهانی افزایش خواهند یافت، همچنین میزان ابتلا به آلزایمر بیشتر می شود که به معنای یک دوره دشوار برای حوزه بهداشت و سلامت خواهد بود. 
«مطالعه ما نشان می دهد افول توانایی های شناختی در موش ها را می توان تنها با تزریق سلول های خونی جوان بهبود بخشید».
اسوندسن افزود: اجرای این روند در نمونه های انسانی و رسیدن به راهکارهای درمانی می تواند بسیار چالش برانگیز و دشوار باشد به ویژه با درنظرگرفتن این موضوع که پیوند مغز استخوان اکنون برای این نوع درمان انجام نمی شود. اما برای مطالعات بعدی در انسان ها در حال کار روی سلول های بنیادی خون برای هر فرد هستیم که از پزشکی شخصی سازی شده و فناوری سلول های بنیادی استفاده می کند. این سلول ها می توانند برای کمک به کاستن از روند پیری سلول های هر فرد به ویژه سلول های مغزی کمک کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین