فاجعه در فرانسه، قدرت نمايي ميانمايگان

Social4

حمله به دفتر روزنامه فكاهي شارلي اِبدو در پاريس، در پوشش انتقامجويي عقيدتي به بهانه رنجش از مطالبي كه در آن نشريه بر خلاف عقايد آنان به چاپ رسيده بود، به عنواني كشتاري كور و كيفر و انتقامي دسته جمعي، اتفاقي نيست كه براي نخستين‌بار رخ داده باشد. آن پسرك نروژي كه به اردوي نوجوانان در جزيره‌يي در نروژ حمله و كشتار كرد، جوانان و نوجوانان تفنگ به دستي كه هر چندگاه يك‌بار در امريكا به مدرسه‌يي، سربازخانه‌يي، دانشگاهي و فروشگاهي حمله مي‌كنند، انفجار بزرگ ساختمان دولتي اوكلاهما پليس به وسيله تيموتي مك وي، انتشار گاز سمي در متروي توكيو به وسيله آن متعصب ژاپني، انفجار در مسابقه دو در بوستون، انفجار هتل در بمبئي و ده‌ها انفجار و قتل ديگر به وسيله متعصبين مذهبي و غير‌مذهبي، مسلمان و غير‌مسلمان رخ داده است، چرا اين‌بار كشتار پاريس بازتاب گسترده‌تر و خشم انگيزتري داشته است؟
در واقع آن‌گونه خشونت‌ها هميشه ناشي از خشم عقده‌هاي جنون آميز و فروخورده‌يي بوده است، به دست كساني كه از تعصب و توهم به جنون رسيده‌اند و به‌طور كور انجام مي‌شود. حتي فاجعه بزرگ ١١سپتامبر اقدامي كور بود. يعني جنايتكاران نسبت به مسافران سه هواپيمايي كه آنها را قرباني توطئه خود كردند و نسبت به ساكنان برج‌هاي دوقلوي تجارت جهاني و حتي نسبت به كاركنان بناي پنتاگون خصومت شخصي يا آرماني نداشتند. اما ترور دسته‌جمعي روزنامه‌نگاران در پاريس حاصل نوعي محاكمه خياباني، يا بياباني، از سوي جماعتي متشكل و بهره‌مند از منابع مالي و اطلاعاتي، يعني همان متوهمان داعشي است كه خود را مجري حكم عادلانه كشتار گروهي مشخص مي‌انگاشته‌اند. اما آخرين قرباني آن حمله، پليسي بود تير خورده كه بر صفحه اخبار تلويزيون‌هاي خود ديديم كه چگونه تروريست جاني به سوي او بازگشت و تير خلاصي نصيبش كرد و از قضا اين پليس كسي جز هم قوم مسلمان و مراكشي‌الاصل آنان نبود! خطر آنجاست كه ميانمايگان و جاهلان، كه علي‌الاصول لياقت و درك و جايگاهي براي اعمال قدرت ندارند، با به دست گرفتن اسلحه خود را در جايگاه برتر اجراي قانون و حكم و آن هم حكمي الهي بپندارند و پرواي جان هم نداشته باشند! براي اينان عقيده خودشان محترم است و ديگراني كه عقايد ديگري دارند يا با عقيده آنان موافق نيستند، طبيعتا بهتر است بميرند! اين‌بار تروريسم آنان از اين لحاظ هدفمند بود! هرچند در اين هدف‌گيري كسان ديگري كه نقشي در خشم آنان نداشته‌اند نيز قرباني شده‌اند، اما چه باك!
قتل هزاران ايزدي و كرد و تركمن وشيعه در سوريه و عراق به دست همين جانيان و به كنيزي فروختن دختران‌شان از همين گونه قتل‌هاي هدفمند، منتها با دستان بسته بود. اما قتلي كه در پاريس و به دور از آن ماجراها رخ مي‌دهد واكنش بيشتري دارد. جالب اينكه اين‌بار قاتلان نزد پليس فرانسه سوابقي هم داشته‌اند، به سوريه و يمن هم سفر كرده و تعليمات هم ديده بودند، در فهرست سياه ممنوعيت از سوار شدن بر هواپيماهاي امريكايي هم قرار داشتند، اما مانند آن جاني استراليايي، با سوابق كلاهبرداري و تعقيب در ايران، با داشتن پيشينه ٤٠ تجاوز در كارنامه‌اش فرصت يافت آن صحنه جنايي بزرگ را در فروشگاه كشور پناهگاهش استراليا به راه اندازد، با اين حال اينان هم آزادانه در گردش بودند تا چنين جنايتي انجام دهند.
درست است كه هيچ بهانه‌يي انجام چنين جنايتي را توجيه نمي‌كند، اما وقتي به سوابق تربيتي برادران جاني مي‌نگريم، كه در كودكي والدين خود را در حادثه‌يي از دست مي‌دهند و در يتيم خانه‌يي معلوم نيست در چه شرايطي بزرگ مي‌شوند، چه عقده‌ها و چه انگيزه‌هايي در دل داشته اند! و دولت فرانسه نيز غافل از شش ميليون جمعيت مسلمان خود بعضا سياست‌هاي يك جانبه‌يي اتخاذ مي‌كند كه موجب رنجش اين گروه از اتباع خود مي‌شود و از سوي ديگر هنگامي كه بيشتر كشورها در برابر داعش جبهه‌يي مشترك تشكيل دادند، فرانسوي‌ها به خيال خود زرنگي كردند و خود را از آن به دور نگه داشتند! اكنون معني داعش را در سوريه و عراق بهتر درمي‌يابند.

http://etemadnewspaper.ir/

Call Now Button
Design & Development By www.724ws.net