شناخت برپایه فعالیت قشر مغز

0 ۳

یکی از کاربردهای این طرح، سیستم بازشناسی اشیاء در ربات ها است تا با کارگذاری آن در ربات ها ،تشخیص اشیاء در مسیر برای آنها آسان تر و با سرعت بیشتری انجام می شود.
تشخیص اشیاء یکی از موضوعات مهم در حوزه های مختلف است و یکی از راه های بازشناسی اشیاء از سیستم بینایی انسان الهام گرفته شده است،  برای دستیابی به دانش عملکرد سامانه بینایی مغز انسان در امر تشخیص اشیا، محققان مدل های محاسباتی-شناختی گوناگونی در حوزه علوم شناختی ارایه کردند.
سیستم های کامپیوتری معمولی عادی قادر به پردازش حجم زیادی از داده ها نیستند و عملکرد زمانی و سرعت آنها بسیار کندتر از مغز انسان می باشد و برای بهبود سرعت پردازش، راه حل پیاده سازی سخت افزاری مدل های محاسباتی شناختی مطرح شد تا بدین ترتیب کارایی مدل پیاده سازی شده به سیستم بینایی انسان نزدیک تر شود.
گروه هایی از محققان در برخی کشورها، تلاش برای مدل سازی و پیاده سازی سخت افزاری سیستم بازشناسی اشیاء را آغاز کردند،  بدنبال این فعالیت ها از لحاظ تئوری مدل هایی برای تشخیص اشیاء مبتنی بر سیستم بینایی انسان در حوزه علوم شناختی معرفی شد، طرح مدل سازی و پیاده سازی سخت افزاری سیستم بازشناسی اشیاء مبتنی بر قشر بینایی مغز انسان را در داخل کشور درحال طراحی و اجراییشدن می باشد که موفقیتی تازه برای اجرا و پیشبرد یک طرح تحقیقاتی در حوزه علوم شناختی محسوب می شود.
شبکه های عصبی کانولوشن مجموعه ای از شبکه های عصبی یادگیری عمیق هستند که از سیستم بینایی پستانداران الهام گرفته شده و در طول چند سال اخیر به علت شباهت بالای عملکرد به سیستم عصبی بیولوژیکی و همچنین عملکرد ، به شدت مورد توجه قرار گرفتند.
از این سیستم ها می توان در کاربردهای مختلف یادگیری ماشین، مانند بینایی ماشین، بازشناسی الگوهای تصویری، بازشناسی گفتار و پردازش زبان طبیعی استفاده کرد.
در عرصه علوم اعصاب شناختی مطالعات بسیار زیادی صورت گرفت که در چند دهه اخیر با پیشرفت تکنیک های مختلف رشد چشمگیری داشته است و مدل های بسیاری بر پایه این دانش و اطلاعات ارائه شدند که هدف اصلی آنها عملکرد و رفتاری مشابه با مغز انسان می باشد.
با پیشرفت بدست آمده در حوزه سخت افزارهای محاسباتی، بستری جهت ارائه مدلی با عملکرد بالا و زمان پردازش پایین مشابه با سیستم بینایی فراهم شد.
در این طرح تلاش می شود که سیستم ساختاری طراحی و پیاده سازی شود که علاوه بر تطابق بر یافته های فیزیولوژیک از سیستم بینایی انسان، از لحاظ صنعتی و سرعت عمل با محصولات موجود قابل مقایسه باشد و قابلیت استفاده در یک سیستم نهفته برای تشخیص اشیا را داشته باشد.
کمک به افراد نابینا جهت تشخیص موانع، کمک به درمان بیماران اتیسم جهت افزایش حضور ذهن و تمرکز آنها، آموزش زبان فارسی یا هر زبان دیگری به کودکان از دیگر موارد استفاده از مدل سازی و پیاده سازی سیستم بازشناسی اشیا مبتنی بر قشر بینایی مغز است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین