سکته سمت چپ مغز و استعداد افسردگی پس از ان

0 ۷۸

در مقاله سال قبل مجله استروک گزارش کردند که اسیب سکته مانند نیمکره چپ و نه راست مغز در 6 ماه پس از ان باعث ایجاد افسردگی در افراد می شود.در این مطالعه از افرادی که اولین سکته خود را داشتند تحقیق به عمل امد.19/6 درصد شرکت کننده ها افسردگی داشتند.انهایی که در اولین ماه پس از لخته در تست های افسردگی و اضطراب نمره بیشتری داشتند پس از 6ماه بیشتر استعداد افسردگی داشتند.محل ضایعات سکته در مغز در مطالعات انجام شده متفاوت و گوناگون بودند اما در ضایغات سکته ناحیه چپ مغز در شیار بطنی قدامی بیشتر مستعد اختلالات افسردگی و اضطراب بعد از سکته بودند تا سایر قسمت های درگیر سکته مغزی اولیه. Julian Klingbeil و colleagues پزشکان مطالعه و معرفی کننده این تحقق امیدواری دارند با این یافته ها تشخیص زودرس ضایعات مغزی و اسیب های رفتاری پس اران و درمان های لازم زودتر و بهتر انچام شود. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.120.031889

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین