سلامت انسان ها همان سلامتی جنگل هاست

۴

تاکید بر اهمیت جنگل ها در سلامت و رفاه بشر

سازمان ملل می گوید تخریب جنگل ها به جمعیت های بومی ساکن آنها لطمه می زند

یک مقام ارشد سازمان ملل متحد جنگل های جهان را به عنوان عنصری اساسی در سلامت و بقای بشر توصیف کرده است.

ایوا مولر مدیر بخش جنگل داری سازمان خواربار جهانی گفته است که درختان منبع مستقیم غذا، سوخت و درآمد بشر هستند.

خانم مولر گفت که جنگل ها زیستگاه ۸۰ درصد گونه های زیستی جهان هستند.

به گفته خانم مولر جنگل ها منبع مهم غذایی و انرژی برای مناطق روستایی هستند و در دوره های سخت برای آنها امنیت می آورند و این مساله به خصوص برای ساکنان بومی جنگل ها صادق است.

خانم مولر در مورد یافته های گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت جنگل های جهان اظهار نظر می کرد که هفته پیش منتشر شد.

در این گزارش آمده وقت آن است که تمرکز بر سلامت جنگل ها از درختان به افراد معطوف شود.

این گزارش می گوید که جنگل ها دارای ظرفیت عظیمی برای توسعه پایدار و اقتصادی سبزتر هستند اما شواهد این موضوع تاکنون به روشنی عرضه نشده است.

یافته های این گزارش نشان می دهد که درآمد ناشی از بخش جنگل حدود یک درصد اقتصاد جهان است

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.

× ثبت نوبت آنلاین