زوال عقل و خواب ناکافی

0 ۰


یک مطالعه ی پنج ساله بر روی حدود دو هزار سالمند ۶۵ ساله و بالاتر بیان می کند که خطر ابتلا به دمانس در سالمندانی که شبانه کمتر از پنج ساعت می خوابند دو برابر افرادی است که بین هفت الی هشت ساعت خواب شبانه دارند.

همچنین اشکال در حفظ هوشیاری، چرت زدن به طور معمول، کیفیت پایین خواب و خواب شبانه کمتر از پنج ساعت نیز با افزایش خطر مرگ ارتباط معنی داری دارد.

منبع:
http://dx.doi.org/10.18632/aging.202591

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین