دلیریوم و انتی بیوتیک ها

0 ۲۴۳

dt_160304_abstract_delirium_brain_800x600

تحقیقات جدید حاکی از است که  برخی عوارض مسمومیت  ناشناخته  انتی بیوتیک ها می تواند به بروز اختلالات رفتاری منتهی به دلیریوم در بیماران بستری منجر شود. دکتر Shamik Bhattacharyya,محقق ارشد این طرح مطالعاتی در مرکز طبی هاروارد در بوستون می کوید که عوارض انتی بیوتیک ها البته قطعا قبلا بررسی شده است اما این وسیع ترین مطالعه در این زمینه است.سه نوع مختلف اختلال رفتاری در رابطه با انتی بیوتیک ها گزارش شده که بدیهی است که اگاهی و شناخت انها می تواند با قطع به موقع دارو از طولانی شدن زمان بستری کاسته و به بهبود بیمار کمک کند. این سه مدل مختلف تظاهرات بیماری  انسفالوپاتی ناشی از انتی بیوتیک  antibiotic-associated encephalopathy AAE عبارتد از:

1-نوع اول AAE با پنی سیلین ها و سفالوسپورین که چند روز بعد از شروع داروهای یاد شده است و با اختلال رفتاری و تشنج و پرش های اسکلتی عضلانی شدید(میوکلونوس)و اختلالات نوارمغزی اما ام ار ای نرمال همراه است که ظرف چند روز فروکش  می کند.این نوع انسفالوپاتی درزمینه نارسایی کلیه بروز می کند.از نظر فیزیوپاتولوژی علت را اختلال سیستم توقفی سیناپتیک می دانند.

2-نوع دوم AAE بیشتر باانتی بیوتیک های مانند پنی سیلین پروکایین سولفانامیدها(مانند مترونیدازول وفلوکونازول) فلوروکینولون(مانند لووفلوکساسین و سیپروفلوکساسین) ها و ماکرولید ها (مانند اریترومایسین کلاریترومایسین-ازیترومایسین )رخ می دهد.علایم چند روز پس از اغاز داروهای فوق ظاهر شده و بیشتر اختلالات رفتاری و روانی و ندرتا تشنج است.نوار مغز غیر طبیعی و ام ار ای نرمال فراوان گزارش شده است و علایم ظرف چند روز کمتر می شود.در این نوع انسفالوپاتی طرح کلاسیک سایکوز ناشی از دارو مطرح می شود که به علت اختلال گیرنده های دوپامین D2 و گلوتامات NAMDاست.

3-نوع سوم AAE تنها با مترونیدازول رخ می دهد و می تواند هفته ها پس از اغاز داروباشد بیشتر اختلالات مخچه ای و تشنج و یا اختلالات نوارمغزی می دهد.در ام ار ای تغییرات سیگنال در هسته های دندیت مخچه-قسمت پشتی ساقه مغزی و اسپلنیوم رابط دونیمکره دیده می شود.

موارد خارج از این 3 نوع اختلالات مغزی ناشی از مسمومیت با انتی بیوتیک ها شامل ایزونیازید است که هفته ها تا ماهها بعد از اغاز دارو ممکن است رخ دهد

Neurology. Published February 17, 2016. Abstract

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین