خروپف کودکان و احتمال افزایش دیریادگیری

0 ۶

kodak

طبق یک مطالعه جدید، کودکانی که خروپف می کنند دارای توانایی تمرکز ضعیف و مشکلات یادگیری هستند.
 مطالعه محققان دانشگاه گوتنبرگ سوئد نشان می دهد کودکانی که به طور مداوم خروپف می کنند و دارای مشکلات تنفسی در حین خواب هستند بسیار مستعد ریسک تمرکز کمتر و توانایی های یادگیری ضعیف هستند.
مطالعه این محققان نشان داد وقتی خروپف های دوره ای در کودک عادی می شود، خروپف مداوم می تواند منجر به اختلال یا آپنه خواب شود که در نتیجه کیفیت خواب کودک را تحت تاثیر قرار می دهد و در عوض با خستگی در طول روز، کاهش تمرکز و مشکلات یادگیری، شب ادراری و رشد همرا با تاخیر مرتبط است.
گانهیلدور گادنادوتیر، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «کودکان دارای خروپف مداوم غالبا از کیفیت پایین زندگی برخوردارند.»
یکی از متداول ترین دلایل خروپف بزرگ شدن لوزه ها و غدد لنفاوی است که با دارو یا جراحی قابل درمان است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین