تصور مردم قرن ۱۹ از آینده

۰

social5

دوره بسیار آرام و ثروتمندی که انگلیس با تاجگذاری ملکه ویکتوریا از سال ۱۸۳۷ شروع کرد تا لحظه مرگش در اولین سال قرن ۲۰ ، بدون تردید یکی از پرتحول ترین دوران زندگی بریتانیا بود. انگلیس در طی این ۷۰ سال نه از مرض های واگیردار بزرگ صدمه چندانی دید و نه از جنگ های بی پایان با همسایگان رنج برد. آفتاب استعمار نیز عملا در این دوره بود که غروب نداشت.

دوران پادشاهی ویکتوریا، سرمست از اوج انقلاب صنعتی و مزایای آن نظیر تسلط بر قاره های قدیم و جدید و ثروت ناشی از برده داری بود. جمعیت کشور ظرف این مدت دو برابر شد و سطح استاندارد زندگی به مرحله جدیدی رسید. همه این اتفاقات دست به دست هم داد تا نگاه جدیدی به دنیا و زندگی ایجاد شود که کاملا با درک بشر تا آن موقع فرق داشت.

social6

تحولات دوران ویکتوریایی برای اولین بار به بشر غربی اجازه این تصور را داد که می تواند بنیاد همه چیز را تغییر دهد. تصوری که با اندیشه رنسانس و قرارش برای  تصحیح نظم به هم خورده الهی نیز فرق داشت. کارتون ها و نقاشی هایی که در قرن ۱۹ انگلیس و فرانسه در رسانه های عمومی ابراز وجود پیدا می کرد حکایت کمابیش واقعی از دنیایی است که ما در آن زندگی می کنیم.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.

× ثبت نوبت آنلاین