تست چرخش سر برای تشخیص الزایمر

0 ۱۶۲

htd

در یک مطالعه جدید دیده شده که در بیماران زوال عقل یک تست ساده در افتراق وجود انواع اختلال حافظه کمک کننده است.به این معنی که انهایی که سر خود را برای کمک بسوی مراقب خود می چرخانند و یا انکه با ایما و اشاره انها را به پرسش سوالات ساده وادار می کنند بیشتر احتمال دارد الزایمر داشته باشند تا انکه زوال عقل نوع فرونتوتامپورال frontotemporal dementia FTD و یا انکه  mild cognitive impairment MCIاختلال جزیی شعوری داشته باشند.نام این تست ساده (Head Turning Sign (HTS است.بطور خلاصه در این تست درجاتی از توجه در بیمار با چرخش سر وجود دارد.

دکتر Miguel Tábuas Pereira محقق ارشد این مطالعه ازبخش نورولوژی مرکز  Coimbra در پرتغال می کوید که چرخش سر در یک جلسه مشاوره به عنوان یک علامت الزایمر باید تلقی شود بویژه اگر که تکرار گرددهرچند علامت اختصاصی نیست و هر چه که بیشتر تکرار شود اختصاصی تر و حائز اهمیت بیشتری است.بعلاوه این نشانه با بیومارکرهای الزایمر مانند tau و phosphorylated tau در مایع مغزی نخاعی همراه است.این تست (Head Turning Sign (HTS اولین بار بیست سال قبل مطرح شده است و در زمانی تست اختصاصی الزایمر خوانده می شد اما بگونه عجیبی مقالات در مورد ان کم می باشد.این مطالعه در 78 بیمار با انواع اختلالات حافظه و تمرکز مانند الزایمر -زوال عقل فرونتو تامپورال و  (amnestic MCI (aMCI که بیومارکرهایی مانند amyloid β و, tau, و phosphorylated tau در انها چک شده بود انجام شد.

این مقاله در کنگره سالانه انجمن مغزواعصاب اروپا در 2016 مطرح شد.

Congress of the European Academy of Neurology (EAN) 2016. Abstract O2110. Presented May 29, 2016.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین