بیاد ماندن خاطرات مطلوب و اثرگذاردرخواب

0 ۱

محققان با کمک بیماران مبتلا به صرع که در مغز آن ها الکترود کار گذاشته شده است، توانستند الگوهای فعالیت مغز را با دقت بالا ارزیابی کنند. برای این منظور از داوطلبان خواستند که مجموعه ای از تصاویر را به خاطر بسپارند. سپس فعالیت مغز آن ها را در هنگام خواب اندازه گیری کردند و توانستند آثار فعالیت باند گاما مربوط به هر تصویر را شناسایی کنند.
در جریان این تحقیقات مشخص شد در هنگام خواب مغز داوطلبان هر یک از تصاویر را مجددا به خاطر می آورد و قادر است تصاویری را بازبینی کند که در هنگام بیداری، قادر به یادآوری آن ها نیست.
بر اساس این تحقیقات فعال شدن یک تصویر در هنگام خواب، یادآوری آن را در زمان بیداری تضمین نمی کند. در واقع زمانی که فعالیت باند گاما مربوط به یک تصویر با امواج هیپوکامپ همراه باشد، شخص قادر است آن تصویر را مجددا به یاد آورد.
همچنین محققان دریافتند فعالیت باند گاما در زمان اولین مشاهده تصویر به دو مرحله شامل پردازش سطحی و مرحله پردازش عمیق تقسیم می شود و تنها تصاویری که هم در زمان اولین مشاهده و هم در هنگام خواب، مرحله پردازش عمیق در مورد آن ها فعال می شود، بعدا توسط داوطلبان یادآوری می شوند.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Nature Communications منتشر شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین