الودگی هوا و زوال عقل

0 ۳

افزایش سطح آلودگی هوا و افزایش موارد دمانس از بحرانهای سلامت عمومی در سراسر جهان است. داده های جدید در کنفرانس بین المللی آلزهایمر (AAIC 2021) نشان دهنده تاثیر آلاینده های هوا بر دمانس و سلامت مغز است. برخی از یافته های کلیدی شامل موارد زیر هستند:

کاهش ده درصدی ذرات معلق (PM2.5) و آلاینده های مربوط به ترافیک (NO2) طی ده سال، به تر تیب با ۱۴% و ۲۶% کاهش خطر دمانس و کند تر شدن روند افت شناخت در زنان سالمند ساکن ایالات متحده همراه بود. این مزایا بدون در نظر گرفتن عوامل خطرساز دیگر دمانس مشاهده شد.

کاهش غلظت PM2.5 در طول ده سال با کاهش ۱۵% خطر انواع دمانس و ۱۷% خطر بیماری آلزهایمر در فرانسه همراه بود.

مواجهه طولانی مدت با آلاینده های هوا با افزایش سطح بتا آمیلوئید در خون همراه بود (مطالعه در ایالات متحده).

بسیاری از عوامل خطرساز دمانس قابل تغییر نیستند، اما کاهش مواجهه با آلودگی هوا ممکن است خطر بروز بیماری را کاهش دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین