مرور رده

پزشکی

مقدمه اختلال نعوظ (ناتوانی جنسی) ناتوانی در ایجاد و حفظ نعوظ به اندازه کافی برای رابطه جنسی است. علل چگونگی و کنترل داشتن مشکل نعوظ گاه به گاه لزوماً دلیلی برای نگرانی نیست. با…
ادامه مطلب ...

مقدمه پزشکان عمومی در بریتانیا هر دو سال یکبار حدود یک بیمار مبتلا به فلج بل را ویزیت خواهند کرد. شواهد روزافزون نشان می دهد که نحوه مدیریت بیمار تأثیر مهمی بر نتیجه دارد. فلج بل…
ادامه مطلب ...
× ثبت نوبت آنلاین