یادگیری مستمر دشمن زوال عقل

۱

Alzheimer4

مقاله منتشر شده در شماره 23 ژوئن 2014 مجله نورولوژی نشان می دهد که یادگیری و اموزش مادام العمر وقوع زوال عقل را به تاخیر انداخته و یا شدت انرا کاهش می دهد.این موضوع در مطالعات علمی به تایید رسیده است که مفصل انرا در ماخذ زیر می توان دید.

JAMA NeurolPublished online June 23, 2014. Abstract

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین