کمکاری تییرویید ربطی به اختلالات حافظه ندارد.

۱

بر اساس گزارش منتشر شده در شماره 30 دسامبر 2013 مجله جامای نورولوژی ککاری تییرویید در افراد سالمند با احتلالات جزیی حافظه MCI–Mild Cognitive Impairment همراه نیست.

بر پایه اظهارات دکتر اجای پارسایک Ajay Parsaik و همکارانش ازدانشکده پزشکی تکزاس در هوستون قبلا گزارشاتی بوده که اختلالات سیستم غدد داخلی ازجمله تیرویید می تواند با وقوع الزایمر و دیگر بیماری های مربوط به زوال عقل همراه باشد.

این مطالعه برای یافتن ارتباطی بین کمکاری تیرویید بالینی یا بدون علائم ظاهری و اختلالات جزیی حافظه میان افراد 70 تا 89 ساله انجام شده است.

ازمیان 1904 داوطلب واجد شرائط در این تحقیق تعداد 16 درصد از 1450 فرد با کارکرد تیرویید نرمال به عارضه اختلال حافظه جزیی مبتلا شدند ونیز  در 17 درصد از313 فرد با علائم کمکاری بالینی تیرویید و  همینطوردر 18 در صد از 141 فرد با کمکاری بدون علایم ظاهری تیرویید عارضه MCI رخ داد.

محققین بالا پس از لحاظ کردن عواملی مانند سن-جنس-شاخص توده بدنی و سایر عوامل دخیل ارتباطی بین کمکاری تیروییدی با علایم بالینی و یا بدون علائم بالینی و و احتلالات حافظه جریی پیدا نکردند.

انها در انتها نتیجه گیری کردند که یافته انها باید در گروه بیشتری در یک مطالعه مستمر و با در نظر گرفتن اسنانداردهای تشخیص MCI تایید گردد.

JAMA Neurology

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین