کاهش سریع شنوایی دو طرفه می تواند نشانه نوعی بیماری زوال عقل باشد

۲

Alzheimer7

کاهش شنوایی دو طرفه می تواند علامتی برای تشخیص کسالت “کروتز فلدت جاکوب” Creutzfeldt-Jakob-Diseaseباشد و وجود ان در یک بیمار باید فکر تشخیص کسالت یادشده بود و ازمونهای لازم را انجام داد.

محققین بیمارستان هنری فورد در میشیگان در یک مرد 67ساله با کاهش شنوایی پیشرونده با چنان موردی برخورد داشتند و در نهایت کسالت فوق در او تایید شد.مورد یادشده در جلسه 19 اوریل 2013 در سان دیاگو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.دکتر احمد ریاض رمضان از مرکز پزشکی هنری فورد در میشیگان در دیترویت میامی و اداره کننده تحقیق مزبور میگوید که بیمار فوق هیچ سابقه ای از بیماری مهمی نداشته و تنها از کاهش شنوایی پیشرونده و وزوز گوش شاکی بود.بعد از ان در بیمارستان بیمار کاهش تمرکز و حافظه از نوعی  که مشخصه بیماری کروتز فلدت جاکوب است و نیز میوکلونوس و عدم تعادل هم پیدا کرد.در ازمایشات بعدی وجود پروتیین ویژه و سایر شرایط به تشخیص بیماری فوق انجامید و البته درمانی هم نبود و بیمار یکماه بعد فوت کرد.دکتر رمضان اضافه میکند که بررسی سوابق و ماخذ علمی مربوط نشان میدهد که این چهارمین مورد است که کاهش شنوایی از این نوع اولین علامت این بیماری بوده و به این تشخیص می انجامد.

این نوع کاهش شنوایی عصبی که کری عصبی هم نامیده می شود شایع ترین علت کاهش شنوایی است و از درگیری گوش داخلی -عصب شنوایی و راه های مرکزی شنوایی درمغز و ساقه مغزی است.

نتیجه گیری شده است که کاهش شنوایی پیشرونده راباید در رابطه با رد کسالت یادشده در نظر داشت و ازمون های مربوط را انجام داد.

SOURCE: Henry Ford Hospital

DETROIT, Mich — March 14, 2013

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین