هزینه های بالای تشخیص نادرست الزایمر

۸

Alzheimer9

گزارش جدیدی که در کنگره بین المللی اخیر الزایمر ; که از 13تا 18 ماه ژوییه 2013 در بوستون ماساچوست برگذار شده است ارائه شده است حکایت از تحمیل هزینه های سنگین به سازمانهای بیمه گر و در نهایت به بیماران با تشخیص نادرست سایر کسالتهای منجر به  زوال عقل مانند پارکینسون و سکته های متعدد مغزی به عنوان بیماری الزایمر می شود می کند.

دکتر نوام کیرسونNoam Kirson مدیر موسسه مالی-اقتصادی و مشاور در بوستون  امریکاکه این تحقیق را هدایت کرده است بیان میدارد که تشخیص صحیح و سریع بیماری البته به نفع بیماراست و اضافه می کند که موارد متعددی وجود دارد که زوال عقل با بیماری پارکینسون و نیز اختلالات تمرکز و حافظه و قوای شعوری همراه با سکته های متعدد مغزی را به حساب الزایمر گذاشته و تا زمانی که تشخیص درست مطرح شده است هزینه های گزافی را  تحمیل می کند.

Alzheimer10

دکتر نوام کیرسون

کمپانی اوید رادیو فارماکوتیکال AVID PHAMACEUTICAL که در مالکیت شرکت دارویی Eli  Elliy می باشد و ارائه دهنده سیستم فلوربتاپیر Florbetapir بوده که نوعی ردیاب PET محسوب می شود و در تشخیص بتاامیلویید دخالت دارد تامین کننده هزینه های این گزارش بوده است.

اواضافه می کند که یکی از چالش های تشخیصی الزایمر با زوال عقل پارکینسون و نیر زوال عقلی ناشی از ضایعات عروقی مغزی می باشد.

اما امروزه با ابزار جدید تر تشخیصی مانند همین ردیاب یادشده در بالا که در واقع تشخیص و توانایی عکسبرداری از پلاکهای امیلوییدی را دارد می توان به تشخیص صحیح و سریع ترامیدوار بود.

در این تحقیق دو گروه متفاوت از بیماران بررسی شدند که مدتها قبل از ان با تشخیص الزایمر تحت درمان و مراقبت بودند.در ادامه این بررسی به مدت یکسال بیمارانی که از ابتدا تشخیص صحیح داشتند و انهایی که بعدا تشخیص درست پیدا کردند از نظر هزینه ها مقایسه شدند.

از میان 15367 بیمار با زوال عقل ناشی از حوادث عروقی مغزی 16.6 درصد تشخیص غلط قبلی الزایمر را داشتند , و از بین 31000 بیمار پارکینسونی 8.4 درصد تشخیص غلط قبلی الزایمر دا داشتند و با توجه به شیوع بالای این امراض می توان به نسبت این امار محدود پی به بزرگی نسبت تشخیص های غلط الزایمر برد.

برای تکمیل تحقیقات تعداد 2088 بیمار زوال عقل ناشی از سکته های مغزی بدون تشخیص غلط قبلی و نیز تعداد2058 بیمار با زوال عقل پارکینسونی بدون تشخیص نادرست قبلی هم از نطر ملاحظات اماری  تحقیاتی مقایسه شده بودند بررسی گردیدند.در مورد بیماران زوال عقل سکته ای که از ابتدا بدرستی تشخیص داده شده بودند بیمارانی که تشخیص نادرست پیدا کرده بودند11967 دلار به ازای هر بیمار هزینه بیشتری در یکسال شده بود و در یک دوره دوساله تاخیر تشخیص درست 18775 دلار و در یک دوره 3 ساله این رقم به 21000دلار می رسیده است.

با تشخیص درست ارقام بالا که مجددا تاکید می شود برای هر بیمار با تشخیص غلط در سال بوده به صفر می رسند.

همین موضوع با اختلاف جزیی در باب تشخیص نادرست الزایمر به جای زوال عقل پارکینسونی هم مطرح است.

در سال اول تشخیص نادرست 9526 دلار هزینه اضافی برای هر بیمار و 12011 دلار برای تاخیر تشخیص بین یک تا دو سال و 14241 دلار برای تاخیر بین دو تا 3 سال به سیستم بیمهای هزینه اضافی تحمیل شده که پس از تشخیص ضحیح کاملا حذف می شود.

دکتر کیرسون بدرستی اضافه می کند که این کنترل زمانی مطرح می شود که بتوان انرا رویت کرد به بیان دیگر موارد گزارش نشده و از قلم افتاده را جگونه می توان در مطالعات تحلیلی لحاظ کرد؟

Alzheimer11

منبع تحمیل هزینه های یادشده ویزیت های سرپایی بستری ویزیت های اورژانس– انجام تستهای تشخیصی ازمایشگاهی و تصویر برداری بستری و سرپایی و داروهای مربوط می باشد که معمولا و همراهان انها در جریان قرار نمی گیرند.

اهمیت این موضوع در کشور ما که برابر گزارشات منابع مطلع بیش از 70 درصد هزینه های درمانی از جیب بیماران تامین و تحمیل می شود مشخص می شود  .به امید انکه چنان مطالعات و تحقیقاتی در ایران هم انجام گردد و نتایج ان در اختیار عموم قرار گیرد.

Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) 2013. Abstract DT-02-04. Presented July 17, 2013.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین