هزینه بتا اینترفرون و گلاتیرامر در ام اس

۲

ms4

اولین تحقیق اینده نگرانه در مورد مصرف طولانی داروهای ام اس از دسته گلاتیرامر و نیز بتا اینترفرون ها نشان می دهد که مصرف دراز مدت انها در 6 سال هزینه زیادی دارد و بیماران مصرف کننده ان در این مدت حملات کمتر و کیفیت زندگی بالاتری داشته اند.

MS Boston 2014: 2014 Joint Americas and European Committees for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS/ECTRIMS). Abstract LB1.2. Presented September 13, 2014.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین