نقش چاقی در ام اس کودکان و نوجوانان

۵

ms17

بر اساس گزارش جدیدی که در شماره ژانویه 2013 مجله نورولژی ارگان انجمن مغزواعصاب امریکا به چاپ رسیده است جاق بودن می تواند ریسک ابتلای به بیماری ام اس را در دختربچه ها و نوجوانان بیشتر کند.

دکتر انت لنگر گولدAnnette Langer Gould مسئول این مطالعه از مرکر دایمی تحقیق و ارزیابی کالفرنیای جنوبی می گوید که میزان چاقی در کودکان در 30سال گذشته 3 برابر شده است.در مطالعه انها میزان ام اس کودکان در دختران با چاقی متوسط و شدید  بسیار بیشتر بود و این نگرانی احتمال افزایش امار مبتلایان را با توجه به ادامه اپیدمی چاقی در کودکان بیشتر می کند.

در جریان بررسی محققین تعداد 75 کودک و نوجوان مبتلا به ام اس خرذسالان را بین سنسن 2تا 18 سال بررسی کردند.BMI یعنی شاخص توده بدنی انها که معیار تناسب و یا نامتناسب بودن وزن است در انها قبل از تشخیص دادن کسالت انها ثبت شده بود.انها با تعداد 913097 کودک بدون تشخیص ام اس مقایسه شدند. تمام شرکت کنندگان در گروه های با وزن متناسب-اضافه وزن و یاچاقی ملایم تا شدید طبقه بندی شدند.

50/6 در صد از کودکان با ام اس اضافه وزن داشته و یا چاق بودند در برابر 36/6 در صد از کودکانی که ام اس نداشتند.

در جریان تحقیق مشخص شد که دخترانی که اضافه وزن داشتند 1/5 برابر و انهایی که چاقی متوسط داشتند 1/8 برابر و دختران با چاقی شدید 4 برابر بیشتر احتمال ابتلای به بیماری ام را داشتند ولی چنان نتایجی در پسران بدست نیامد.

دکتر لنگر در انتها اضافه می کند که علیرغم کمیابی ام اس کودکان والدین و یا مراقبین دخترانی که علایمی مانند گزگز و یا سوزن سوزن شدن و یا ضعف اندامها دارند باید به پزشک مزاجعه کنند.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین