نقش تغییرات عروقی گردن در ایجاد بیماری الزایمر

۵۳

Alzheimer15

تقریبا تمام مطالعات و تحقیقات در مورد چگونگی ایجاد بیماری الزایمر و نیز سائر علل امراض منجر به زوال عقل روی مغز و تغییرات ان متمرکز شده است.اخیرا در یک مطالعه بین المللی روی این گونه بیماری ها در مورد علل خارج از جمجمه کار شده است.این مطالعه که در نشریه علمی بیماری الزایمر Journal of Alzheimer Disaeseمنتشر شده حاوی نکات جالبی در مورد این عارضه و سایر کسالتهای مغزی در رابطه با سالمندی می باشد.

دکتر رابرت زیوادینف Robert Zidadinov و همکاران از دانشکده پزشکی و علوم زیستی بوفالو در نیویورک اختلالات همودینامیکی را در بازگشت خون وریدی ژوگولر-JVF-Jugular Veins Reflux را در این بیماران مشاهده کرده اند و این حالت زمانی رخ می دهد که تفاوت  اختلاف فشار باعث معکوس شدن جریان خون در وریدها شده و در نتیجه اسباب برگشت خون وریدی به مغز می شود.

رفلوی خون وریدی یا JVF  در برخی حالات فیزیولوژیک رخ می دهد.اگر دریجه های ورید ژوگولار داخلی بدرستی باز و بسته نشود مانند ایام سالمندی و این معکوس شدن جریان تخلیه خون وریدی مغز را هم مختل می کند.

دکتر زیوادینوف می گوید که ما بویژه بدنبال رابطه ای بین رفلوی خون وریدی و تغییراتbody-encyclopedia.blogfa.com/cat-15.aspx در بیماران الزایمرو نیز تغییرات حداقلی در قوای شعوری بودیم زیرا تغییرات ماده سفید مغزی و اختلال حافظه و قوای شعوری از دیر باز شناخته شده است و با اطلاعاتی که هست گروه ما اولین در بررسی این تغییرات و ارتباط ان با الزایمر و نیز اختلالات شعوری خفیف MINIMAL COGNITION IMPAIRMENT می باشد.در واقع این مطالعه اولین است که نشان می دهد تغیرات مختل بازگشت خون وریدی از مغز می تواند به اختلالات ماده سفید مغزی منجر به الزایمر و سایر بیماری های تمرکزی و حافظه بیانجامد.

دکتر شنگ پینگ جانگ Ching Ping Chung و همکارانش از داشگاه Yang Mingیانگ مینگ در تایوان که در این تحقیق بین المللی سهیم بوده اند می گوید که اگر یافته های این بررسی در ابعاد وسیع تری انجام و به تایید برسد در انصورت دریجه های جدیدی برای تشخیص و درمان الزایمر و سایر امراض مشابه اختلال حافظه باز می شود.تغییرات و اسیب های ماده سفید مغزی از قدیم در ارتباط با تشکیل پلاک های امیلوییدی  در مغز که وجه تشخیص اسیب شناسی الزایمر بشمار می رود شناخته شده است.

دکتر کلیف بگز Clive Beggs از دانشکاه براتفورد در یورکشایر  انگلستان محقق مشترک دیگر این مطالعه بین المللی می گوید که تجمع پلاکهای امیلوییدی در مغز می تواند به علت ناتوانی مایع مغزی نخاعی در تخلیه به موقع و صحیح از مغز باشد.

در عین حال در این تحقیق مشخص شده که ظاهر الوده و “کثیف” مغز در جریان رفلوی خون وریدی JVFمی تواند اولین نشانه های اختلال در ماده سفید مغزی باشد.

او می گوید که ارزیابی و تخقیق در مورد ظاهر “کثیف” ماده سفید مغزی هم در نوع خود اولین مطالعه از این دست می باشد و اهمیت ان در سالمندی باید بیشتر مطالعه گردد.

در این مطالعه 12 بیمار الزایمری و 24 بیمار با MCI و 17 بیمار با سن مشابه بدون عارضه فراموشی مغزی بررسی شدند.دکتر زیدانوف می گوید که تغییرات بازگشت خون وریدی به مغز با سالمندی تشدید شده و زمان زیاددی طول می کشد تا این تجمع خونی اثار خود را نشان دهد و بیماران می توانند سالهای طولانی بودن علامت باشند و این توجیه کننده همین وضعیت در گروه شاهد و نیز بیماران می باشد.

محققین این مطالعه به کوچک بودن گروه مورد مطالعه و نیاز به تحقیق وسیع تری در این زمینه اذعان دارند.

SOURCE: University at Buffalo

www.buffalo.edu/news/releases/2013/11/036.html

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین