مغز و جذابیت های جنسی

۹۳۷

برای همه ما پیش آمده است که به طور ناگهانی از یک نفر خوش مان بیاید و حضورش برای ما جذاب باشد. در ضمن همه می دانیم که دلائل جذب و  دفع ما نسبت به دیگران بسیار متفاوت است. با این وجود، به نظر می آید جذابیت جنسی به یک نفر، تحت تلقین و دستورات تقریبا پنهانی است که مغز انسان صادر می کند.

چرا مردان ناخواسته به سینه زنان خیره می شوند؟

به هرحال چه بخواهیم یا نه، ما مردان این تهمت واقعی را نمی توانیم انکار کنیم که از سینه زنان نمی توانیم چشم برداریم و خوب به نظر می رسد بالاخره موقعیتش فراهم شده است تا دانشمندان با کشف دلائل شیمیایی این رفتار، ما را از عذاب وجدان برای یک رفتار حک شده در وجودمان رهایی بخشند.

خانم Natalie Wolchover در وب سایت « اسرار کوچک زندگی» می نویسد وقتی زنان به نوزادان شیر می دهند تماس با نوک پستان باعث رها شدن هورمون «oxytocin» در بدن زنان می گردد که باعث می شود میل به مراقبت و محبت در مادران افزایش یابد.

مردان هم در طول تحول بیولوژیک، در مغز خود این اطلاعات را ثبت کرده اند که برای ایجاد پیوند قوی تر با زنان بهتر است توجه بیشتری به سینه  و بویزه نوک سینه زنان داشته باشند.  مغز برای این تلاش مردان پاداش ِ لذت جنسی را تدارک دیده است و عمل دیدن پستان زنان به خودی خود برای مردان زیباست. از طرف ذیگر زنان نیز به خاطر این اصرار تکاملی در مردان، میل به پیوند عاطفی شان بیشتر می گشت.

بی تردید ما از ضرورت های مردان و زنان اولیه بسیار فاصله گرفتیم و می توانیم و باید خودمان را کنترل کنیم ولی در نهایت، ضمن کنترل داشتن و مقید بودن به ارزش های زندگی معاصر، از این جذابیت سینه زنان، برای مادری، همسری و عشق ورزی، زیبا و جذاب و مفید است.

غرش اگزوز ماشین کورسی

یکی از کلیشه های مشکوک که نظرات متفاوت در باره آن ارائه شده است صدای غرش اگزوز ماشین‌هاست. یک کمپانی بیمه انگلیسی به نقل از مجله تکنیکال «Wired» تحقیقی را تدارک دیده است که به طور بالینی ثابت می کند صدای اگزوز ماشین باعث افزایش تستاسترون در مردان و بویژه زنان می‌شود.

در این گزارش، ۴۰ مرد و زن به صدای اگزوز دو ماشین کورسی و یک ماشین معمولی گوش سپردند و در طول این سنجش، تیم تحقیقاتی به سرپرستی یک روانشناس، مقدار تستاترون داوطلبین را از طریق نمونه برداری از بزاق دهان انها، اندازه گیری کردند. نتیجه نهایی، حکایت از آن دارد که نوعی از صداها می توانند جذابیت جنسی داشته باشند.

راه راست از سمت چپ

صدای نخراشیده ولی سکسی اگزوز را با دو گوش می شنویم ولی برای زمزمه های عاشقانه، گویا ثابت شده است که بهتر است دور عزیزتان بچرخید تا بتوانید توصیف های زیباو شیطنت آمیزتان را در گوش چپ او زمزمه کنید.

در یک تحقیق دانشگاهی، دو نوع صدای از قبل ضبط شده (نغمه های عاشقانه و گفتگوی خنثی) را به سمع ۶۲ نفر رساندند و به این نتیجه رسیدند که گوش چپ قابلیت تاثیرپذیری از احساسات صدای عاشقانه را بیشتر منتقل کرده است. بنابر این، دفعه بعد دقت کنید که کلمه «دوستت دارم» را با نزدیک شدن به گوش چپ عزیزتان ادا کنید.

.

abstract on MITCogNet, study authors T.C. Sim and Carolyn Martinez write

Testosterone is an important hormone for female sexual arousal

Liz Langley, What Turns You On? 10 Fascinating Facts About Sexual Attraction

http://www.alternet.org/sex-amp-relationships/what-turns-you-10-fascinating-facts-about-sexual-attraction?paging=off

Photo Credit: Shutterstock.com/maryp

FreeDigitalPhotos.net

 

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین