لیتیوم و معکوس کردن اثار منفی استرس

۸۲

isolated mitochondrium

استرس اکسیداتیو در تعداد ریادی از بیماری ها مطرح است اما در واقع بدرستی چیست؟بدن انسان اکسیژن دریافتی از هوا را برای تامین انرژی دریافتی از غذا می سوزاند و در این پدیده طبیعی عناصر مصر ناخواسته ای به نام رادیکال های ازاد تولید می شود که الکترون ها را از ملکول های دیکر جدا می کنند که این عمل اکسیداسیون نام دارد و انتی اکسیدان ها مانند ویتامین ث مانند یک کانون مولدالکترون ها عمل کرده و به سلامت  و حفظ سلول ها کمک می کند.و منظور از استرس اکسیداتیو Oxidative stress تاثیر عملکرد رادیکال های ازاد و استرس های محیطی مانند الودگی هوا و استعمال سیگاربر بدن است.در مقاله ارائه شده در کنگره  روانپزشکی بیولوژیکال سال 2013 حانم دکتر انا اندرسون Anna Andreasonمطرح کرد که ازریاد فعالیت نورون های مغزی باعث ایجاد استرس اکسیداتیو از طریق تولید انواع راریکال های اکسیژن فعال شده می گردد  reactive oxygen species (ROS که این نوع رادیکال های ازاد از دو راه به بدن صدمه می زنند 1-نیتروزیلاسیون پروتین ها یعنی اصافه شدن اسید نیتریک به یک ملکول تیول و 2-اکسیداسیون که به اثر طولانی تر رادیکال های ازاد روی ساختمان های سیناپتیک منجر می شود.ماده شیمیایی روتنون از طریق ایجاد ROS ها به میتوکندری ها اسیب می زند و دکتر اندرسون نشان داد که لیتیوم این سیر را برعکس کرده و اثار منفی استرس اکسیداسیون را  کنترل و برطرف می کند.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین