عمل جراحی بمانند ریسک فاکتور ابتلای به ام اسMS

۹

ms13

بیماری پیچیده وابسته به ایمنی و التهابی ام اس بیماری شایع در برخی مناطق جهان بشمار می رود در ایالات متحده امریکا 2میلیون بیمار ام اس وجود دارد و شیوع ان یک دهم درصد تخمین زده می شود.در زنان اندکی بیشتر از اقایان  می باشد.اهمیت این بیماری به علت فراوانی در بروز ناتوانی و مرگ ومیر  است و عامل دیگر هزینه بالای تشخیص درمان و مراقبت است که تنها در امریکا سالانه به حدود 6 بیلیون دلار می رسد.

از ضوابط تشخیصی مانند پازر Poserو مک دونالد Mcdonaldبرای تشخیص استفاده می شود.مسائل ژنتیکی مانند مثبت بودن الل  HLA-DRB1*15-عوامل عفونی مانند ویروس ابشتاین بار و کمبود ویتامین دی-استعمال سیگار و زندگی در نیمکره شمالی همگی از دلایل شناخت شده ام اس محسوب می شوند.

ms14

اما هنوز سبب شناسی ابتلای به بیماری ام اس مشخص نیست.براساس پاره ای گزارشات علمی شاید بتوان عمل  جراحی را در ابتلای بعدی به این عارضه موثر دانست.لذا تحقیقی در مورد بررسی این احتمال انجام شده است.چنین بررسی وسیعی تاکنون گزارش نشده است.

در این مطالعه وسیع  نقش جراحی هایی مانند برداشتن لوزه ها-عمل جراحی اپاندیسیت و برداشتن لوزه سوم بررسی شد.

تعداد27373 بیمار ام اس و تعداد 211756 فرد سالم به عنوان شاهد در این تحقیق وارد شدند.در نتیجه تحقیق بعد از دخالت دادن عوامل مربوط بین جراحی لوزه و اپاندیسیت قبل از سن 20 سالگی و ابتلای بعدی به بیماری ام اس ارتباط معنی داری پیدا شد.چنان رابطه ای بین ان چراحی ها و بیماری یادشده بعد از 20سالی وجود نداشت.

مطالعات بیشتری برای اثبات و تایید این نظریه با در نظر گرفتن سایر فاکتورهای ذیمدخل برای نتیجه گیری نهایی ضررت دارد.

A Systematic Review and Meta-analysis of Case-Control Studies

Carole Lunny, Jennifer A Knopp-Sihota, Shawn N Fraser

BMC Neurol. 2013;13() 41

 

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین