عدم ارتباط بین تنگی عروق گردن و بیماری ام اس

۷۳

ms15

مطالعه جدیدی بین 100 بیمار مبتلای به ام اس و 100 فرد سالم به عنوان شاهد هر نوع تنگی-نارسایی-اختلال گردش خون-بازگشت و انسداد  در مسیر وریدهای ژوگولر داخلی و یا وریدهای ورتبرال را در هریک از بیماران مطالعه شده رد می کند و این با تحقیقات قبلی هم تطبیق دارد اما اولین تحقیق در این زمینه در کانادا بشمار می رود که از دانشگاه هامیلتون در اونتاریو است که شواهد تردید ناپذیری در مورد رد تئوری نارسایی مزمن وریدی مغزی نخاعی بدست می دهد.Cerebrospinal Venous Insufficency

CCSVI) Venous)

تئوری بالا اولین بار در 2009 توسط دکتر پائولو زامبونیPaolo Zamboni جراح ایتالیایی از دانشکاه فرارا FERRARA  مطرح شده است.

در تحقیق اخیر یکصد بیمار با ام اس و یکصد بیمار سالم بدون بیماری شناخته شده خاصی تحت انجام سونوگرافی های گردن و داخل مغزی برای ارزیابی عروق وریدی داخل و خارج جمجمه  اینترنال ژوگولر-ورتبرال و داخل عمق مغزی قرار گرفتند این سونوگرافی ها توسط اولترا سونولوژیست و نیز رادیولوژیست هایی که بمدت سکهفته در مرکز دکتر زامبونی در فرارا اموزش دیده بودند در مرکر ام اس مک مستر دانشگاه کانادا در اونتاریو انجام شد.

میزان گردش خون وریدهای مربوطه هم توسط روشهای تعیین گردش خون    ام ار ای مشخص می شد.از 100 بیمار با ام اس 25 از انواع مختلف ام اس مانند عود کننده و خاموش شونده-پیشرونده اولیه-پیشرونده ثانویه و ام اس خوش خیم بودند یعنی حداقل ناتوانی را داشته و نیز کمتر از یک حمله در سال داشتند.سن متوسط انها 44/2 سال برای گروه عودکننده و خاموش شونده 52/7 سال برای گروه پیشرونده اولیه وبا میانگین زمان بیماری برای همین گروه اخیر10/1 سال و 19/9 سال برای گروه پیشرونده ثانویه بود.

متوسط سنی گروه شاهد 48سال بود.

تحلیل یافته هاس رادیولوژیکی برپایه علائم 5 گانه مبتنی بر ضوابط زامبونی برای  تشخیص نارسایی مزمن وریدی مغزی نخاعی بود:

1-رفلو(برگشت) در وریدهای ژوگولر داخلی و یا وریدهای مهره ای

2-انتشار رو به بالای رفلو به وریدهای مغزی

3-تنگی و یا سایر انومالی های ورید ژوگولر داخلی

4-وجود جریان برگشت خون در ورید وداج داخلی و یا وریدهای مهره ای که در سونولوژی حتی با دم عمیق هم نتوان انرا متوجه شد.

5-تغییر در گردش خون ناحیه ورید ژوگولر داخلی از حالت خوابیده به نشسته

محققین در دو بیمار ام اس و یک فرد سالم انومالی های ورید ژوگولر داخلی و در یک بیمار ام اسو یک فرد سالم تغییرات گردش خون ناحیه تقاطع ورید ژوگولر داخلی در تغیر وضعیت از خوابیده به نشسته را ملاحظه کردند.

اما هیچیک از انها دو اختلال را که زامبونی به عنوان حداقل کرایتریای تشخیص عارضه فوق مشخص کرده نداشتند ودر واقع برگشت وریدی و یا تنگی ژوگولر داخلی در هیچکدام از افراد مورد مطالعه یافت نشد.

در واقع انها وجود اختلالات گسترده یافت شده قبلی در بیماران دکتر زامبونی  رابه ایرادات تکننیکی و ارتیفکتهای تغیر وضعیت و تنفسی ایجاد کننده در گردش خون وریدی توسط تکنیسین های انجام دهنده سونوگرافی ها نسبت دادند.

Primary source: PLoS ONE
Source reference: Rodger I, et al “Evidence against the involvement of chronic cerebrospinal venous abnormalities in multiple sclerosis. A case-control study” PLoS ONE 2013; DOI: 10.1371/journal.pone.0072495.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین