عبور جریان ضعیف برق از مغز یادگیری را بهتر میکند

۲۷

brain19

پژوهشگران دانشگاه شهر نشویل در ایالت تنسی آمریکا می گویند با عبور جریان الکتریکی ضعیف به مغز می توان قدرت یادگیری را کنترل کرد. داوطلبان شرکت در آزمایش آنها، بعد از بیست دقیقه عبور جریان الکتریکی محرک مغز، نشان دادند وظایف محوله از جمله تصمیم گیری، استفاده از روش آزمایش و خطا را بهتر انجام می دهند.

پژوهشگران دیدند آزمایش شوندگان بعد از بکار بردن محرکهای الکتریکی کمتر اشتباه می کنند و همچنین با آزمایش و خطا، با سرعت بیشتری می توانند اشتباهشان را اصلاح کنند.

یکی از این پژوهشگران می گوید: «چیزی که در نتیجه این آزمایش فهمیدیم و بسیار جالب بود این است که با منظم کردن فعالیت مغزی، داوطلبان با قضاوت بهتر، احتیاط و دقت بیشتر نتایج بهتری در انجام وظایفشان نشان دادند. بعد ازاشتباه کردن، واکنش آنها برای اصلاح آن، کندتر ولی دقیقتر بود.

با یک سرپوش که یک دستگاه معمولی الکتروکاردیوگرافی یا نوار قلب است، جریان برق را به مغر می فرستد. یکی از داوطلبان در باره تجربه اش توضیح می دهد: «راستش خیلی هم بد نیست. مثل احساس خارش یا مور مور خیلی کوچک است. درد هم ندارد، ظاهرش خیلی جدی تر از خود آزمایش به نظر می آید.»

نتیجه کار این پزوهشگران که در «ژورنال علم عصب شناسی» منتشر شده می گوید این تحقیقات برای بهبود قدرت یادگیری و همچینین در بیماری های مانند شیزوفرنی و مشابه آن مفید است.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین