ثبت گونه‌ی جدیدی از بزمجه در مرز ایران و عراق

۵

به گزارش خبرگزاری آلمان پژوهش‌گران جانورشناسی این کشور موفق به شناسایی گونه‌ی جدیدی بزمجه شده‌اند. زیستگاه این جانور حاشیه جنوب غربی سلسله کوه‌های زاگرس در نزدیکی مرز ایران و عراق است.

پژوهشگران بخش جانورشناسی موزه‌ی الکساندر کونیگ در شهر بن آلمان به تازگی گونه‌ای بزمجهرا شناسایی کرده‌اند. خواستگاه این خزنده منطقه بسیار کوچکی در حاشیه جنوب غربی سلسه کوه‌های زاگرس است. طول پیکر این گونه بزمجه می‌تواند به یک متر و بیست سانتی‌متر برسد.

نام علمی این جانور ورانوس نسترووی است. این نام برگرفته از خزنده‌شناس روس است که در سال ۱۹۱۴ سه نمونه از این بزمجه را در نزدیکی مرز ایران و عراق شناسایی و جمع‌آوری کرد. آشفتگی‌های انقلاب اکتبر روسیه سپس سبب شد که وی موفق به تنظیم و تعریف شناسه‌های یافته خود نشود. موزه ملی واشنگتن نیز از سال ۱۹۶۴ نمونه‌ای از این جانور را در مجموعه‌ی خود دارد که تاکنون موفق به تشخیص هویت آن نشده بود.

نگاهی دیگر بعد از حدود صد سال

سه نمونه‌‌ی این جانور که از سال ۱۹۱۴ در مجموعه‌ی موزه جانورشناسی سن پترزبورگ در روسیه قرار داشتند، نظر پرفسور ولفگانگ بومه، کارشناس بخش جانورشناسی موزه‌ی الکساندر کونیگ شهر بن را به خود جلب می‌کند.

با بررسی این سه بزمجه و نمونه‌ی موجود در موزه ملی واشنگتن، ولفگانگ بومه و تیم همراهش موفق به ثبت این جانور به عنوان گونه‌ای جدید از بزمجه شدند که تا کنون شناسایی نشده بود. پس از بررسی و طبقه‌بندی این گونه تصمیم بر آن شد که برای ادای احترام به خزنده‌شناس روس، اولین یابنده‌ی این جانور، نام این نوع بزمجه را”ورانوس نسترووی” بگذارند.

به گفته پژوهشگران تقریبا تمام مشخصات این بزمجه نسبت به بستگان دیگرش که در نقاط مختلف جهان پراکنده‌اند به گونه‌ی کهن خود نزدیک‌تر است. به دلیل وجود این جانور تنها در محدوده‌ی بسیار کوچک در منطقه‌ای بی‌ثبات از لحاظ سیاسی، برای محافظت از این گونه به تلاش‌های ویژه‌ نیاز است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.

× ثبت نوبت آنلاین