تقلید٬ تکامل و تکنولوژی

۴

مایکل توماسلو نویسنده کتاب « ریشه های فرهنگی شعور انسان» معتقد است در شکل گیری و تحول تکنولوژی٬ تقلید٬ نقش موثرتر از اکتشاف و اختراع داشته است. او که از مدیران مرکز تحقیقات روانشناسی و مردم شناسی Max Planck است می گوید باید کم کم دست از بزرگ نمایی نابغه ها برداریم چون انتقال دانش و اطلاعات و تصحیح قدم به قدم تکنولوژی توسط هزاران مقلد باهوش صورت می گیرد.

او معتقد است اصلا فرق انسان با سایر پستانداران این است که ما با دقت تمام تقلید می کنیم و مهمتر از همه اینکه می دانیم چرا تقلید می کنیم. انسان ها می توانند با تقلید٫ دستاورد بشر قبل از خود را ضبط و ثبت کنند و این کاری است که در سایر پستانداران اتفاق نمی افتد. شامپانزه ها و سایر حیوانات ناگزیرند از طریق تجربه و خطا٬ اعمال والدین شان را تقلید کنند و این اتفاق مدام تکرار می شود.

مایکل توماسلو می نویسد: « تقلید افراد از یک تکنولوژی یعنی محتویات یک ذهن در اختیار بسیاری از اذهان باهوش دیگر قرار گرفتن» از این زاویه دید٬ مسئله اصلی اختراع و اکتشاف نیست بلکه قدرت ذاتی بشر برای تقلید و نگهداری از دانش جمع آوری شده و انتقال آن به نسل های بعدی است. البته در حین منتقل کردنِ دانش کسب شده٬ هر فرد متخصص در هر نوع تکنولوژی٬ به سهم خودش کمی بر کیفیتِ تقلیدی که کرده است می افزاید.

نظر شما را به بخشی از اختراعات کوچک ولی جالب طراحان صنعتی جلب می کنم. طرح حایی که یا ناشی از تقلیدِ تکنولوژی موجود بوده  است یا دستکاری اندک ولی خلاقانه در آنها:

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.

× ثبت نوبت آنلاین