ترکیبات ضد التهاب علایم منفی در اسکیزوفرنی را کنترل می کنند.

۲۷

spirit1

گزارش جدیدی از اثار مثبت برخی داروهای مورد تایید مانند انداسترون ondansetron و سیمواستاتین simvastatin در کاهش علائم بیماری اسکیزوفرنی متشر شده است.داروهای یادشده بویژه به کاهش علایم منفی بیماری و نیز بهبود حافظه و قوای شعوری را باعث می شوند.سیمواستاتین یک متوقف کننده HCG با اثار ضد التهابی HMG-CoA reductase inhibitor می باشد و اونداسترون هم یک انتاگونیست گیرنده های 5 هیدروکسی تریپتامین  5-HT3 (5-hydroxytryptamine = serotonin) receptor antagonist می باشد.استاتین ها میزان C-reactive protein –CRP را کم کرده و انتاگونیست های 5 هیدروکسی تریپتامین نیز با کم کردن فعالیت فاکتور نکروز تومور الفا  tumor necrosis factor-α در مونوسیت ها اثر خود را اعمال می کنند.

دکتر بیل داکین Bill Deakin از دانشگاه منچستر در انگلستان در یک مطالعه علمی تعداد 302 بیمار با تشخیص پایدار اسکیزوفرنی را  با نمای دو به دو تحت درمان با روزانه 40 میلیگرن سیمواستاتین و یا 0/8 میلیگرم انداسترون و یا هر دو و یا دارونما قرار داد.البته سن و جنس و سنوات تحصیل و علایم مثبت و منفی یماران در هر دو گروه باهم یکسان سازی شده بود.نتایج تحقیق در بیست و سومین کنگره انجمن روانپزشکان اروپا بحث شد.

European Psychiatric Association (EPA) 23rd Congress. Abstract #0071. Presented March 30, 2015.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین