تایید اتحادیه اروپا برای تجویز المتوزومابAlemtuzumab در درمان ام اس

۲۶

ms12

1392/7/1

اژانس پزشکی اروپا (EMA یا(European Medecines Agency) که معادل همان FDA می باشد تجویز داروی المتوزوماب را در درمان بیماری ام اس نوع پیشرونده و متوقف شونده و فعال با ضوابط بالینی و پاراکلینیکی تایید کرده است.این تاییدیه متعاقب مطالعات منتهی به ژوئن 2013 در باره اثار مثبت و نیز عوارض این دارو انجام شده است. دارو در بازار به اسامی لمترادا Lemtrada  و یا Compath کامپات وجود دارد.

میزان مصرف و استفاده از ان کوتاه و تنها دو بار در سال است.باراول به مدت 5 روز متوالی بصورت تزریق وریدی و بار دوم به مدت 3 روز  تزریق وریدی یکسال بعد از بار اول.

شرکت سازنده می گوید که با ارائه مارک علمی به سازمان غذا و داروی امریکا یعنی اف دی ا اتنظار دارد که تاییدیه نهایی ان در امریکا در اواخر 2013 رخ دهد.در سپتامبر 2012 FDA طی یادداشتی روند تایید دارو را متوقف کرده و خواستار ارائه دلایل محکم  تری برای مفید بودن دارو در مراحال اولیه تحقیقاتی شده و این موضوع باعث تکاپوی بیشتر متخصصین شرکت دارویی سازنده شده ودر نتیجه کار تاییدیه و ارائه دارو به بازار طولانی تر از حد معمول شد. از شرکت بیوژن ایدک در 2013

در رابطه با بیماری ام اس در دو سال اخیر سازمان دارو غذای امریکا 3 داروی خوراکی را تایید کرده است:

1-فینگولیمود با نام تجارتی GILENYA از شرکت نوارتیس در 2010

2-ترفلوناماید با نام تجارتیAubagio از شرکت جنزیم/سانوفی در 2013

3- دیمتیل فومارات با نام تجارتی Tecfidre

 

تریفلوناماید توسط اتهادیه پزشکی اروپا در 2013 تایید شده است و این تاییدیه در کنار تایید اخیر المتوزوماب که توسط شرکت Genzym و سانوفی تولید می شوند به گفته میدان این شرکتها اسباب افتخاری برای انها بشمار می رود و د این ارتباط دکتر دیوید میکر میدیر شرکت چنوزیم می گوید که مخصوصا از ان جایی که تاییدیه لمترادا(المتوزوماب) اولین تاییدیه جهانی ان است بیشتر برای شرکت در جهت تایید سریع تر ان در امریکا مسولیت می افریند.

دکتر هانز پیتر هارتونگHans Petet Hartung  استاد و رئیس بخش مغز واعصاب دانشگاه هنریخ هاینHeinrich Hein در دوسلدروف المان می گوید که بیماری ام اس یک کسالت ویژه ای است که نیاز به درمان فردی در هر بیمار بخصوص دارد و تعدد وتنوع داروهای درمانی اسباب خوشحالی است.

او می کوید که لمترادا در مراحل بیماری عودکننده و خاموش شونده ام اس می تواند در مهار ان موثر باشد  از طرفی برای رهایی از دردسر تزریق می توان از جانشین ان یعنی تریفلوناماید خوراکی استفاده کرد و این ها در زمینه بیماری ام اس کشفیات در خور توجهی به شمار می رود.

المتوزوماب یک انتی بادی مونوکلونال بوده که CD52 موجود روی بی و تی سلها را هدف گبری می کند.اخیرا تحت نام کامپات برای درمان سرطان خون مزمن تایید شده است,اما شرکت تولید کننده برای انکه مصرف ان برای ام اس قبل از تایید در امریکا انجام نشود توزیع انرا محدود کرده است.در یک مطالعه این دارو علاوه بر کاهش حملات بعدی ناتوانیهای ایجاد شده را هم درمقایسه با اینترفرون بتا یک ا کاهش داده است.در یک تحقیقدو ساله احتمال عود را به نحو قابل توجهی کاهش داده است.

مهم ترین عوارض جانبی این دارو عبارتست از:

واکنش های محل تزریق-عفونتهای تنفسی و ادراری-کاهش لمفوسیت و کلبول های سفید خون و در توضیح شرکت سازنده امده است که واکنش های شدید اتوایمیون می تواند با تجویز این دارو رخ دهد لذا قبل از تجویز باید بررسی های ضروری صورت گیرد تا بتوان این عوارض را تشخیص داده و درمان کرد.در مطالعات انجام شده بعد از سال دوم تکرار درمان لازم نبوده است.

دکتر ادوارد فاکس Edward Foxمسئول کلینیک ام اس در راند راکRound Rock تکزاس مرکزی در سمینار سالانه مغز واعصاب در امریکا در سان دیاگو در 2013 که اطلاعات تحقیق فاز 3 این دارو را ارائه می داد اطلاع داد که منافع این دارو علیرغم عدم تجویز بعدی ان در بدن بیمار باقی می ماند هر چند این یک درمان قطعی نیست اما توقف دراز مدت بیماری و عدم عود ان نیز مهم است.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین