تازه های کنگره اروپایی ام اس اکتریم 2013

۲۸

Andrew Wilner, MD

دکتر اندرو ویلنرAndrew Wilner استاد مغز واعصاب بیمارستان های کانکتاکت در امریکا در کنگره اروپایی درمان و تحقیقات بیماری ام اس (اکتریم)ECTRIMS-European Cmmittefor TREATMENT nd Researches in MSکه درتاریخ 8 اکتبر 2013 در دانمارک برگزار شد شرکت کرده و خلاصه یافته ای خود را از جلسات کنگره بالا در شرح زیر اورده است.

1-داروهای تزریقی شامل اینترفرون ها که نام و مارک های مختلفی دارند ودر کشور ماهم اکثرا یافت می شوند(اونکس-اکتوفرون-ربیف-اینترفرون-بتاسرون و……)

2- 3 نوع داروی خوراکی شامل فینگولومد(گیلنیا)-تریفلوناماید(اباجیو) و دی متیل فومارات(تکفیدرا)

3- درمان تزریقی انفوزیون ناتالیزوماب و المتوزوماب (کامپات و لم ترادا)

4-نوعی انتی بادی مونوکلونال انسانی با هدف گیری CD52 روی لمفوسیت ها و مونوسیت ها که در اروپا تاییدیه مصرف گرفته ودرامریکا در نوبت بررسی است.المتوزوماب هم در امریکا در لیست بررسی است و نسل جدید داروهای خوراکی هم در مراحل نهایی تحقیقات است.

نو اوری روش های استفاده داروها

پیشرفت های فن اوری باعث درمانهای قدیمی تر را ایمن تر و راحت تر کرده است. روش های کنترل و تشخیص ویروس جاکوب کروتزفلد و نیز تستهای تشخیصی دیگری مانند ال سلکشن (L-Selection (CD62L برای تشخیص عارضه مرگبار PML همراه با ناتالیزوماب را تسهیل کرده تا تجویز این دارو را کاربردی تر و وسیع تر کند.

مطالعات سال اول تحقیقات در باره پگ اینترفرون بتا 1 ا Beta 1 a به صورت ماهی دو بار می تواند بسیار مقبول بیمار باشد.

ابزار تزریقی اینترفرون ها خودکار شده تا با تسهیل بیشتری برای بیمار باشد و با یک تزریق اطلاعات تحمل بیمار به دارو ذخیره شده تا بعدا مورد اسفاده قرار گیرد.

پیشرفت های تصویر برداری و درک بیماری

ام ار های جدید با قدرت تفکیک تصویر برداری بالا و شدت میدان مغناطیسی 7 تسلا برای تفکیک ماده سفید و خاکستری مغز و طیف سنجی با قدرت بالا که باعث درک بالاتری از پاتوفیزیولوژی بیماری می شود.

توموگرافی کوهرنس اپتیکال OTC روش غیر تهاجمی و مفیدی در مشاهده مستقیم الیاف عصبی لایه های شبکیه چشم شده و می تواند به عنوان یک شاخص پیشرفت بیماری در نظر گرفته شود.

پیشرفت های اخیر در ایمونولوژی و ژنتیک اعصاب باعث تولید داروهای اختصاصی در هدف گیری ویژه عوامل ایجاد کننده بیماری شده و امیدواری در ریشه کنی علایم بیماری را افزایش می دهد.

پیشرفت های اخیر در گرد همایی اکتریم

دکتر ویلنر می گوید که در کنگره های اخیر اکتریم شرکت داشته و در کنگره اخیر تعداد7000 شرکت کننده و بیش از 1000 عرضه علمی در مقایسه با کنگره 2003 که تعداد 3000 شرکت کننده و 500 ارائه مطالب علمی بود نشان از رشد و توسعه کمی و کیفی این گردهمایی دارد.

در اولین کنگره اکتریم در 1982 حدود 30 سال قبل تنها 50 شرکت کننده وجود داشتند.

دانشجویان جدید

حضور دانشجویان و دستیاران اعصاب در کنگره اخیر چشمگیر و حیرت اور بود انها با ارائه اخرین دستاوردهای علمی و احاطه به دقایق و نکات علمی جدید اسباب شگفتی مرا ایجاد کرده بودند و استفاده از ابزار دیژیتال جدیدی برای یادگیری و ذخیره مطالب علمی انها را کتاخانه های گرد گرفته و تلف کردن وقت پای ماشینهای فتوکپی جهت تهیه جزوه ها و کپی گرفتن از مطالب مجلات علمی راحت کرده بود.

اینده

پیشرفت و تغییرات جدید در درمان این بیماری به صورت ویژه ای درمان و سیر این بیماری را متحول کرده است.شمار شرکت کنندگان و تعداد مقالات ارائه شده در نشست های بین المللی مانند ECTRIMS به نحو فزاینده ای توسعه یافته و چالشی را برای محققین و شرکت کنندگان برای به روز بودن و در جریان اخرین تحقیقات بودن بوجود اورده است.

به درستی می توان تایید کرد که شرکت کننده ای  امکان حضوردر تمام جلسات و رویتتمام پوستر ها رانداشته است و این مسئولیت سنگینی را برای نویسندگان خلاصه مقالات و اظهار نظرها و مقالات اینده نگرانه در باب صحیح-موجز-روان بودن و قابل درک بودن انها بوجود می اورد.انها باید جالب باشند در غیر این صورت تعداد کمی وقت صرف خواندن انها می کنند.

 

References

 

Bates, D. 10 years of progress. Report from selected presentations at the 19th ECTRIMS Congress, 17-20 September 2003, Milan, Italy. The International MS Journal 2003;10:121.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین