اطلاعات تماس با دکتر جمشید دونلو متخصص مغز و اعصاب ام اس و سردرد


ميدان فاطمي بيمارستان سجاد درمانگاه مغز و اعصاب صبح روزهاي فرد و عصر ١و٣و٤شنبه ٢-٥عصر تلفن ٨٨٩٥٧٣٩١-٦

تاثیر گامانایف در درمان وسواس

spirit27

مطالعات چدید نشان می دهد که کاربرد گامانایف در جراحی تخریبی کپسول قدامی تالاموس در درمان وسواس های اجباری می تواند موثر باشد.تحقیقات بیشتر در راه استاین یکی دیگر از روش های جراحی درروانپزشکی است.

JAMA Psychiatry. Published online July 23, 2014. Abstract

 
طراحی سایت و سئو توسط شرکت رایانمهر افرانت