المتوزوماب در ام اس

۶۴

نتایج تحقیقاتی 3 ساله در باب داروی الم تو زومابAlemtuzumab حاکی از ان است که

که داروی مزبور سیر تغییرات مخرب پلاک ها در ماده سفید مفزی را کند کرده و روند اتروفی ماده سفید مغزی را کاهش می دهد.مقایسه داروی المتوزوماب با ربیف در بیماری ام اس در تحقیق قبلی به نفع ارجحیت الم تو زوماب به ربیف بخصوص در انهایی که عود بیماری داشته اند در سیر بیماری است.دکتر داگلاس ارنولد از مرکز تحقیقات مفزواعصاب و جراحی مغز واعصاب از دانشگاه مک گیل در مونترال در کبک کانادا در جمع محققین در شصت وششمین کنگره مغز واعصاب امریکا در فیلادلفیا می گوید که عمده بیماران دریافت کننده داروی الم توزوماب در سال سوم در ام ار ای فاقد ضایعات دیمیلنیتیو بودند نشان داده شد که حجم اتروفی مفز در یک دوره 3 ساله در بیماران دریافت کننده ان با با افراد سالم تفاوتی ندارد و این اهمیت بالای دریافت انرا به عنوان داروی دست اول و یا در انهایی که با داروهای قبلی عود بیماری را نشان داده اند نشان می دهد.مقدار مصرف 12 میلیگرم به صورت وریدی در 5 روز و سپس تکرار سال بعد به مدت 3 روز است.تکرار درمان در سال سوم در انهایی که عود بیماری داشته اند و در تحقیق اخیر تنها در 18 درصد موارد بوده است ضرورت پیدا می کند.اهمیت دارو در ان است که تنها با دو دوره درمانی علایمی از عود نیست و در سال سوم تنها 3 درصد نیازمند به رجوع به دیگر داروهای تغیر دهنده سیر بیماری ام اس بوده اند.اما در دسامبر 2013 سازمان دار غذای امریکا انرا به عنوان مکمل درمانی ام اس نپذیرفت و علت انرا نبودن شواهد کافی برای بالاتر بودن منافع ان در برابر عوارض شدید ان دانست و باعث تاسف بیماران و متخصصین مغز واعصاب در امریکا و سایر نقاط جهان شد.شرکت سازنده اکیدا با نظر FDA مخالف بوده و قصد ارجاع پرونده داروی مربوطه را به دادگاه دارد.اخیرا در 7 اوریل 2014 شرکت سازنده اعلام کرده که پس از مذاکرات طولانی و مفضل با اف دی ا انها را متقاعد به پذیرش دارو در شش ماه اول سال میلادی 2014 کرده است.

در 17 دسامبر 2013 سازمان دارو غذای اروپا انرا برای ام اس عود کننده تایید کرد و محدودیتی هم برای کاربرد ان به عنوان داروی خط اول و یا دوم نگذاشت در دسامبر سال قبل اداره بهداشت کانادا هم انرا برای همین منظور تایید کرد اما کاربرد انرا محدود به کسانی کرد که به داروهای ردیف اول جواب نداده اند.

American Academy of Neurology (AAN) 66th Annual Meeting: Emerging Science Abstract 008. Presented April 30, 2014.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین