افزایش صد ساله های جهان

۱

صد ساله های جهان قرنها پیش نایاب بودند. در اواسط قرن بیستم کمتر از ۱۰ هزار نفر بوده اند. آخرین آمار تهیه شده برای سال ۲۰۱۳، رقم یکصد ساله ها ۳۳۰ هزار نفر  ذکر شده است. بر اساس تخمین سازمان ملل تا سال

بر همان اساس، جمعیت صد ساله های امریکا و ژاپن تا سال ۲۰۵۰ به نسبت رشد جمعیت کشورشان ۲۰ برابر می شود. به عبارت دقیق تر، برای اولین بار در تاریخ قابل ثبت بشر در نیمه قرن کنونی، حداقل ۱ درصد جمعیت ژاپن صد سال به بالا عمر خواهند کرد.

امریکایی ها نیز در یک مقیاس دیگر، در سال ۲۰۱۷ یک رکورد تاریخی را خواهند شکست. دکتر Robert N. Butler رئیس سازمان پژوهشی و غیر انتفاعی« طول عمر» اعلام کرده است که برای اولین بار، بچه های زیر ۵ سال و افراد بالای ۶۵ سال، اکثریت جامعه امریکا را در بر خواهد گرفت.

بنا بر اطلاعات ارائه شده توسط یک کمپانی غیر انتفاعی پژوهشی مستقر در کالیفرنیا، انسانی که به ۱۵۰ سالگی می رسد هم اکنون به دنیا آمده است. همین موسسه تحقیقی مدعی است که در طی دو دهه دیگر، افرادی که ۱۰۰۰ سال عمر خواهند کرد به دنیا خواهند آمد.

آیا ژن انسان در درون خود این مقدار طول عمر را از دوران باستانی اش به ارث برده است؟ یا اینکه استاندارد زندگی و دانش پزشکی امکان افزایش عمر را فراهم کرده است؟

http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_average_height_of_men_worldwide

chief scientific officer of the non-profit California-based SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) Foundation

http://247wallst.com/2011/07/12/countries-with-the-most-people-over-100/

Read more: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2011425/The-person-reach-150-alive–soon-live-THOUSAND-claims-scientist.html#ixzz2YEwB6Yyo

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.

× ثبت نوبت آنلاین