استروژن و زوال عقل

۱

استروژن و زوال عقل

  مقاله منتشر شده در شماره ژانویه 2014 انلاین مجله نورولوژی ارگان انجمن مغزواعصاب امریکا حکایت از ان دارد که در زنان سالخورده که دیابت داشته و میزان  اورمون استروژن انها بالا باشد امکان بروز زوال عقل 14 بار بیشتر است.

میزان استروژن خون زنان 65 سال به بالا که علائمی از زوال عقل نداشتند اندازه گیری شده و بعد از 4 سال دنبال کردن بررسی شدند و تعداد 543 زن که از نطر حافظه تمرکز نرمال بودند با 132 زن که علائم زوال عقل داشتند مقایسه شدند.محققین ریسک فاکتورهای بیمارا از نظر ابتلای به الزایمر نظیر فشار خون بالا-دیابت-امادگی لخته شدن خون در عروق و موارد مشکلات قلبی را بررسی کرده و پس از لحاظ کردن سائر عوامل دیدند که ریسک وقوع الزایمر در زنانی با استروژن بالا دو برابر بیشتر از انهایی است که استروژن پایین دارند و در صورتی که ان بالا بودن سطح اورمون استروژن خون با دیابت هم توام باشد این ریسک به 14 بر ابر بیشتر می رسد.

میزان استروژن خون زنان با دیابت که زوال عقل هم داشتند حدود 70 در صد بیشتر از انهایی بود که زوال عقل نداشتند.

دکترپیر یوز کارابین Pierre-Yves Scarabin از  از استیتوی ملی بهداشت و تحقیقات طبی فرانسه در شهرVillejuif فرانسه می گوید که ایت نتایج از انجایی که استروژن به عنوان یک محافظ مغزی شناخته شده است شگفت اور است.او همچنین می افزاید که روز به روز شواهد بیشتری برای تایید ارتباط بین سطح استروژن بالا و زوال عقل در زنان یائسه دراختیار قرار می گیرد و نظر به افزایش تعداد زنان سالمند و نیز فراوانی دیابت باید مطالعات تکمیلی بیشتری در این زمینه هر چه زودتر صورت گیرد.

SOURCE: American Academy of Neurology

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین