آثار وجود ژن آلزایمر در نوزادان و شیر خواران

۳

مطالعات جدید نشان می دهد که مغز نوزادان و کودکان نوپایی که در انها ژن الل   APOE اپسیلون 4 مثبت است ساختار متفاوتی با سایرین دارد.

دکتر شیان دنوی Sean Denoy از دانشگاه براون در پروویدنس Providence  در رودایلند امریکا عکس ام ار ای مغزی تعداد 60 کودک 2ماه تا 26 ماه که رشد طبیعی داشتند و در در انها الل ژن بالا مثبت بود در ناحیه ماده خاکستری مغزی حجم کمتری داشته و میزان اب میلین ماده سفید از حد معمول کمتر بود.انها با 102 کودک همان سن و سال تنها با الل ژن اپسیلون 2 و یا 3 از APOE  مقایسه نموده و نرمال بودن مغز کودکان اخیر را که حجم مغزی طبیعی داشتند مشاهده نمودند.

او در مقاله خود در مجله جامای اعصاب JAMA OF NEUROLOGY نوشته که هرچند برای اطهار نظر قطعی زود است اما این مطالعه نشان می دهد که در افراد با الزایمر از همان نوزادی در ساختمان مغزی خود تغیرات مقدماتی را دارا هستند.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین