خدمات قابل ارائه

برخی خدماتی که بر حسب نیاز در این مرکز ارایه میشود :
نوار و نقشه مغزی-نوار عصب و عضله
نوار عصب بینایی و شنوایی ساقه مغزی
سونوگرافی رنگی عروق داخل و خارج جمجمه
مشاوره و درمانِ سردرد-تشنج-سکته مغزی-ام،اس-پارکینسون-آلزایمر-اختلالات تکلم و لکنت و سایر مشکلات عصبی.

× ثبت نوبت آنلاین