پارکینسون

امکان مفید بودن تحریک دهلیز در پارکینسون

ابزار کوچکی که در بیماران پارکینسون به تحریک دهلیز کوش اقدام کند می تواند در ان بیماران بخصوص انهایی که اختلالات تعادل و راه رفتن دارند مفید و کمک کننده باشد.محقق ارشد دکتر فیلیپ برگ کوییست از دانشگاه گوتنرگ در…

Call Now Button
طراحی سایت و سئو توسط شرکت رایانمهر افرانت