حوادث عروقی مغزی

تاثیر انتی بیوتیک های درمان عفونت تنفسی روی وارفارین

دکتر ناتان کلارکNathan Klark و همکاران از مرکز اورارا Aurora در کلرادوی امریکا در یک تحقیق جدید نشان داده اندکه عفونت مجاری تنفسی فوقانی در یک فرد با و یا بدون درمان با انتی بیوتیک قادر به اختلال در سیستم…

اسپرین داروی جلوگیری از سکته مغزی در اختلالات ریتم قلبی؟

طبق گزارش مجله امریکایی علمی  طب American Journal of Medecine2014 هنوز هم علیرغم خطرات بالقوه ان اسپرین بیشترین مصرف را در جلوگیری از سکته های مغزی ناشی از ریتم فیبریلاسیون دهلیزی دارد. محقق ارشد این تحقیق یعنی دکتر گرگوری لیپ Gregory Lip…

توصیه هایی برای درمان مرحله حاد سکته ها در ای سی یو

مقصود از این مقاله استفاده از نظرلت متخصصین کارامد در درمان سکته های مغزی حاد برای کاهش خطر بروز وخیم تر شدن وضعیت مغزی انها است: در بمار با اکسیزناسیون نرمال دادن اکسیزن بی معنی است اما اگر میزان اشباع…

علایم مغزی اندام های فلج شده را به حرکت در می آورند

میمون ها با کار گذاشتن حسگرهایی در این مناطق مغز، می توان فعالیت نورون ها را ضبط کرد و با استفاده از یک مبدل به نام رمزگشا آن ها را به حرکت دلخواه بیمار تبدیل کرد پژوهشگران در پی ساخت…

افزایش فیبریلاسیون دهلیزی با ضد التهاب های غیر کورتیکوستروییدی

تحقیقات دانشمندان نشان می دهد که مصرف دو تا چهار هفته ای داروهاس ضد التهابی غیرکورتونی احتمال وقوع فیبریلاسیون دهلیزی را تا 76درصد حتی علیرغم دخیل دانستن ابعاد پایان دیاستولی بطنی افزایش می دهد. دکتر بووه کریجه BOUVE KRIJTHEاز بخش…

Call Now Button
طراحی سایت و سئو توسط شرکت رایانمهر افرانت