یکی از دلائل عدم کنترل تشنج

۳۳

مطالعات جدید نشان میدهد اختمال وقوع خفگی در اب در میان مبتلایان به صرع چندین برابر گروه معمولی است و این بدان معناست که باید افراد مبتلا به تشنج و مراقبین انها هنگام شنا احتاطات لازم را در نظر بگیرند.
نکته دیگر در مورد بیماران تشنجی انست که بیش از %30 کسانی که تشنج می کنند و علیرغم درمانهای صحیح و لازم و به شرط همکاری بیمار در مصرف بجا و کامل داروهای خود کنترل نشده و همچنان تشنج می کنند مبتلا به یکی از عوارض خواب به نام توقف تنفس انسدادی حین خواب هستند.واین موضوع اهمیت فوق العاده ای در شناخت و درمان تشنج دارد.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین