گام بزرگی در درمان اعتیاد؟

۱۳

افته های جدیدی در تشریح مغز دستاوردهای جدیدی در درمان اعتیاد بوجود اورده است و نوید گامی بزرگ و جدید در درمان وابستگ به مواد مخدر را می دهد. 

دکتر پیتر کالیواس Petet Kalivas از دانشکده پزشکی کارولینای جنوبی در یکی از جلسات نشست سال 2013 انجمن روانپزشکی بیولوژیک که از تاریخ 16 تا 18 ماه می 2013 در سانفرانسیسکوی کالیفرنیا برگذار شد ابراز کرد که اکثر قرص ها و مواد مخدر میزان گلوتامات Glutamate و انعطاف پذیری Plasticity هسته اکومبنز accumbens nucleus که مرکز پاداش در مغز محسوب می شود را تغییر می دهند.

گلوتامات واسطه شیمیایی عمده مغزی محسوب شده و در اگثر حالتهای تهاجمی و تحریکی میزان ان در نواحی مختلف مغزی افزایش می یابد.

در خلال مصرف مستمر کوکایین سلولهای هسته اکومبنس  قابلیت تطبیق انعطاف پذیری خود و نیز پاسخ به پیامهای رسیده از قشر پرفرونتال مغزی را از دست داده و نتیجه کاهش محرک در دراز مدت افسردگی می باشد و برعکس تحریک طولانی به پردازش قدرت بالا در دراز مدت می انجامد.

این تغییرات دراز مدت در توانایی سیناپس ها به تغییر در یادگیری و قدرت حافظه می انجامد و چون محرکات تشدید کننده و بازدارنده دراز مدت مقدور نیست در پاسخ به پیامهای قشر پرفرونتال مغزی به کاهش یادگیری و تمرکز می انجامد.

در زمینه این کاهش پاسخ سیستم عصبی در مطالعه ازمایشگاهی موشهایی را که با در احتیار داشتن یک اهرم تعبیه شده در قفس خود به کوکایین دسترسی پیدا می کردند در صورت سلب اختیار برای دسترسی به ان اهرم و دادن یک علامت به انها در باب احتمال دسترسی به ماده ذکر شده تمایل برای دسترسی به ان در موشها به شدت تحریک می شد و این با افزایش ماده محرک گلوتامات در هسته اکومبنس مغز انها همراه بود و لذا دکتر کالیواس را به این نتیجه می رسانیدکه کاهش میزان گلونامات تمایل به رسیدن به کوگایین را کاهش می دهد.

دارویی به نام ان استیل سیستینNAC و یاN-Acetylsystein که از طریق فروشگاه های مواد غذایی “سالم” قابل دسترسی است می تواند میزان گلوتامات را از طریق تولید یک سیستم انتقال ان در سلولهای گلیال و زدودن میزان گلوتامات اضافی در سیناپس های مغزی کاهش دهد.

در تحقیق دکتر کالیواس NAC قادر به انجام موارد زیر بود:

الف-کاهش تمایل به استعمال مجدد کوکایین

ب-جلوگیری از تغییرات در اناتومی نخاع (جلوگیری ار ایجاد مهره های درشت و ناموزون  )

ج-جلوگیری از ایجاد تحریک و خاموشیفعالیت  طولانی در هسته اکومبنس

مشاهدات مربوط به NAC در حیوانات منجر به انجام یک سری تست های مهم با کنترل دارونما در افرادی با اعتیادات مختلف شده و نتایج خوبی هم گرفته شده است.مصرف این ترکیب باعث علایم مثبت بهبودی در افراد با اعتیاد به تریاک-الکل-ماری جوانا-کوکایین و قمار و نیز کنترل کشیدن و در اوردن موها در عارضه تریکوتیلومانیا Tricotillomania یا کندن بدون اراده موهای سر و صورت و ابرو و…..و نیز کاهش رفتارهای کلیشه ای و تحریک پذیری در بیماری اوتیسم کودکان می شود.

در یک مطالعه با مقایسه با دارونما در بیماران افسرده یک و یا دو قطبی در استرالیا توسط دکتر مایکل برکMaichae Berk انجام شده استNAC موففیت امیز بوده و لذا می تواند در انهایی که افسردگی با اعتیاد دارند هم موثر باشد.

برخی انتی بیوتیک ها  هم که در دسترس عامه نیستند نیز می توانند در انتقال گلوتامات در سلول های عصبی و نیز سلولهای گلیال هسته اکومبنس موثر بوده و در نتیجه در درمان برخی موارد اعتیاد بکار گرفته شوند که باید در انتظار بررسی های بیشتر بود.

www.sobp.org

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین