‘کاهش’ جمعیت حیات وحش جهان

۱

جمعیت ببرها در نپال ظرف یک قرن از ۱۰۰ هزار به سه هزار رسیده

انجمن جانورشناسی لندن در تازه ترین “نمایه موجودات زنده کره” می گوید که روند نابودی گونه ها حتی بدتر از آن است که تاکنون تصور می شد.

این گزارش حاکیست که بررسی ها با شیوه های تازه نشان می دهد که جمعیت گونه ها ظرف ۴۰ سال اخیر نصف شده درحالی که ارزیابی ها تا همین دو سال قبل با شیوه های قبلی شدت این روند را کمتر نشان می داد.

این گزارش می گوید که جمعیت پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیست ها و ماهی ها به طور متوسط ۵۲ درصد کاهش یافته.

جمعیت گونه های آب شیرین حتی متحمل ضربه شدیدتری شده به طوری جمعیت آن ۷۶ درصد کاهش یافته.

تاثیر شدید

تنظیم یک میانگین از افت جمعیت گونه ها نیازمند آمارهای پیچیده و تطبیق دادن مجموعه داده های ضد و نقیض است.

تیم محققان از انجمن جانورشناسی لندن می گویند آنها شیوه های خود را از زمان آخرین گزارش خود، یعنی دو سال قبل، بهبود بخشیده اند و نتایج تازه حتی نگران کننده تر است.

دو سال قبل آنها تخمین زدند که حیات وحش “فقط” حدود ۳۰ درصد کاهش یافته. اما این ارقام هرچه باشد روشن است که فعالیت انسانی همچنان به سرعت درحال نابود کردن حیوانات است.

گزارش این گروه که با همکاری دبلیو دبلیو اف منتشر شده حاکیست که سرعت قطع درختان توسط انسان بیش از کاشت درختان تازه است، سرعت صید ماهی ها بیش از آن روند باززایی آنهاست، سرعت مصرف آب شیرین از رودها و قنات ها بیش از سرعت جایگزینی آنها با آب باران است و سرعت انتشار کربن بیش از آن است که اقیانوس ها و جنگل ها بتوانند آن را جذب کنند.

این گزارش نواحی به شدت آسیب دیده را فهرست می کند؛ در غنا جمعیت شیرها در یک منطقه حفاظت شده ظرف ۴۰ سال ۹۰ درصد افت کرده.

در آفریقای غربی قطع درختان جمعیت فیل ها را به ۶ تا ۷ درصد زیستگاه تاریخی خود محدود کرده.

در نپال، نابودی زیستگاه و شکار باعث کاهش جمعیت ببرها از ۱۰۰ هزار در یک قرن قبل به فقط سه هزار قلاده درحال حاضر شده است.

این فهرست رد جمعیت بیش از ۱۰ هزار مهره دار را از ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰ می گیرد و نشان می دهد که سرعت روند افت جمعیت درحال کند شدن هم نیست.

نابودی و تحلیل رفتن زیستگاه ها که به گفته دبلیو دبلیو اف عمدتا ناشی از مصرف انسانی است عامل اصلی این وضع است.

این گزارش اشاره می کند که تاثیر تغییرات جوی مایه نگرانی فزاینده است – هرچند میزان این تاثیر بر گونه ها هنوز مورد اختلاف است.

این فهرست رد جمعیت بیش از ۱۰ هزار مهره دار را از ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰ می گیرد

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.

× ثبت نوبت آنلاین